Gloriosa Trinita bendruomenės Atvelykio rekolekcijos

Balandžio 5-7 dienomis Gloriosa Trinita bendruomenės nariai dalyvavo Atvelykio rekolekcijose „Bendruomenės reikalai“ (1 TIM 5, 1-2). Pilname gyvybės Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre sutilpo apie 100 GT bendruomenės narių ir bičiulių iš įvairių vyskupijos kampelių, taip pat judėjimo broliai seserys iš Italijos.
Šių rekolekcijų metu buvo užpildytas beveik kiekvienas kampelis, kambariai ir erdvės – vaišėms, mokymams, išpažintims, šlovinimui, adoracijai, žaidimams, paplepesiams, asmeninei ir bendruomeninei maldai, tylai ir poilsiui.
Tėvelius džiugino vaikų užimtumas mokymų metu, o ypatingai įtraukimas į dvasines praktikas (patarnavimas šv. Mišiose, šlovinimas, giesmės, netgi naktinė adoracija). Susirinkusiuosius iki giliausių širdies kampelių palietė brolių italų betarpiškas asmeniškas ryšys su mumis ir autentiški liudijimai.
Kiekvienas dalyvis šiose rekolekcijose nebuvo atsitiktinumas. Tiek italų mokymai, tiek dalyvių tarnystės akcentavo nuolatinį tobulėjimą, širdies mažumą, nuolankumą ir atsidavimą – Dievo meilę. Ačiū kiekvienam, kas prisidėjo prie šių įsimintinų akimirkų. Šlovė Viešpačiui už šią nepaprastą patirtį!

Evaldas Plečkaitis