Gloriosa Trinita bendruomenės rekolekcijos „Jūs ieškosite manęs“ (Jn 13, 33)

Kovo 25 dieną Švenčiausioji Trejybė sušaukė vienos širdies tikinčiuosius į paieškų ir susitelkimo kelionę Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre. Visą savaitgalį čia vyko Gloriosa Trinita bendruomenės rekolekcijos „Jūs ieškosite manęs“ (Jn 13, 33). GT šeimos vyresnieji rūpinosi, kad rekolekcijos vyktų sklandžiai, taip pat palydėjo jaunesniuosius narius Paschos kelionėje, o broliai ir seserys iš Lenkijos su kunigu Jacek Czaplicki priešakyje dalijosi dvasinėmis įžvalgomis. Rekolekcijų dalyvius pasveikino ir trumpą katechezę pravedė judėjimo įkūrėjas Don Andrea Swiecinski virtualiai prisijungęs į adoracijos ir šlovinimo vakarą tiesiogiai iš Italijos.

Kol vyresnieji sotinosi dvasiniu maistu, patys mažiausieji bendruomenės nariai, palydint ses. Daivutei ir savanorei Editai, dalyvavo atskiruose užsiėmimuose – mažyliai stiprino bendrystę, pasitikėjimą savimi ir artimu, įvardijo svajones, galbūt bent kiek prie jų priartėjo. Savo tėvelius vaikučiai labiausiai pradžiugino atnašaudami ir patarnaudami šv. Mišiose padedant liturgijos žinovams iš bendruomenės.

Su mylimais draugais iš Lenkijos į Lietuvą atvyko ir Karališkoji Priebėgos Madona iš Italijos. Šiuo metu ši Švenčiausiosios Mergelės Marijos skulptūra keliauja po Lietuvos šeimas, kurios jau dabar liudija vykstančius stebuklus.

Šlovė Viešpačiui už trinitarų tarnystę, bendruomenės brolius ir seseris, palydinčius kunigus ir seseris vienuoles, puikiai suorganizuotą ir išpildytą rekolekcijų programą. Šlovė Viešpačiui ir už visas Gloriosa Trinita bendruomenes kitose šalyse, kurios padeda augti judėjimui Lietuvoje.

Daugiau apie Gloriosa Trinita bendruomenės gyvenimą puslapyje – https://laidas.lt/gt/