Jubiliejinė sukaktis Specialiuosiuose globos namuose

Gruodžio 6 dieną Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose gyvenantis kunigas Ignas Plioraitis minėjo savo 90-ties metų jubiliejų. Jo pasveikinti ir drauge pasidžiaugti gražia sukaktimi rinkosi svečiai: dvasininkai, globos namų darbuotojai, gyventojai ir keletas Jubiliato giminaičių. Globos namų koplyčioje šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, globos namuose gyvenantys kunigai. Pamokslo metu mons. Kuliešius trumpai apžvelgė kunigo Igno ilgą, turiningą ir prasmingą kunigystės kelią, dėkojo už ilgametę tarnystę vyskupijoje. Šventiško pasibuvimo metu Jubiliatui buvo išsakyta daug šiltų palinkėjimų ir padėkos žodžių.

Nuotr. L. Matjošaitytės ir R. Norvilos.