Jubiliejinė tikybos mokytojų rudens konferencija „Evangelinės žinios mokyklose trisdešimtmetis“

Kaip ir kiekvienais metais, Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai naujus mokslo metus pasitinka susirinkdami į Rudens konferenciją. Vis kitame Vilkaviškio vyskupijos dekanate vykstanti šventė šiais 2020 metais rugpjūčio 27 d. tikybos mokytojus sukvietė į Prienus. 2020-2021 mokslo metų pradžios konferencija yra neįprasta dar ir tuo, kad Lietuvoje minime tikybos mokymo trisdešimtmetį, todėl į renginį Katechetikos centras sukvietė ne tik tebedirbančius tikybos mokytojus, bet ir jau esančius garbingo amžiaus buvusius tikybos mokytojus. Tikybos mokymo trisdešimtmetis pažymėtas ypatingomis šiuo metu pasaulyje esančios COVID-19 pandemijos aplinkybėmis, todėl negalėjo atvykti visi norintys, o susirinkusieji privalėjo laikytis visų saugaus elgesio viešuose renginiuose, vykstančiuose uždarose patalpose, reikalavimų.

Šventė prasidėjo Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo ir homiliją sakė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Eucharistiją kartu šventė ir prel. kan. Vytautas Gustaitis, Prienų dekanas kun. Vaidotas Labašauskas, Alytaus dekanas g. kan. Arūnas Užupis, Lazdijų dekanas kun. Nerijus Žvirblys,  Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas, buvęs Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis bei Katechetikos centro vadovas, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis. Homilijoje vyskupas dėkojo visiems dirbusiems ir dirbantiems tikybos mokytojams, ragino neprarasti vilties, būti ištikimais, nuolat budėti ir toliau skleisti Evangelijos žinią, kaip tą darė pirmieji tikybos mokytojai prieš trisdešimt metų. Po šv. Mišių vyskupas įteikė kanoninius siuntimus tikybos mokytojams.

Jubiliejinė konferencija tęsėsi Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Pirmiausiai sveikinimo žodį tarė JE vyskupas Rimantas Norvila, taip pat tikybos mokytojus pasveikino ir Prienų r. sav. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė. Šią konferenciją organizuojant padėjo ir savo apsilankymu joje mus pagerbė ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė bei metodininkė Danguolė Damijonaitytė.

Prisiminti pirmąjį tikybos mokymo dešimtmetį padėjo tikybos mokymo trisdešimtmetį nušviečiančios ir šia proga išleistos knygos „Evangelinės žinios mokyklose trisdešimtmetis. Vilkaviškio vyskupija“ sudarytoja, Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė. Ačiū jai už tikėjimą šios knygos sudarymo galimybe ir milžinišką darbą, kurį ji padarė, kol mus pasiekė šis leidinys.

Prisiminimais apie antrąjį dešimtmetį bei jame vykdytas įvairias veiklas dalijosi buvusi Katechetikos centro vadovė Elena Gvazdaitienė, kuri parodydama nuotraukas iš savo asmeninio archyvo gražiai priminė susirinkusiems, kiek daug teko mokytis, dalyvauti seminaruose, rekolekcijose bei piligriminėse kelionėse, bendrauti ir bendradarbiauti. Dėkojame jai už įdėtą širdį ir atkaklų darbą padedant tikybos mokytojams kelti savo profesinę kompetenciją.

Kun. Rytis Baltrušaitis, taip pat buvęs Katechetikos centro vadovas, sau įprastu stiliumi – su humoro gaidele ir taikliai parinktais žodžiais – pasidalijo savo patirtimis iš vadovavimo Katechetikos centrui laiko trečiajame tikybos mokymo dešimtmetyje. Dėkojame jam už tikėjimą tuo, ką darė dėl tikybos pamokų kokybės bei mokytojų profesinio tobulėjimo ir gebėjimą tuo tikėjimu užkrėsti kitus.

Konferencijoje „Evangelinės žinios trisdešimtmetis“ turėjome jaudinančią galimybę prisiminti tuos mokytojus, kurie dirbo (o nemaža dalis tebedirba) nuo pat tikybos mokymo pradžios ir jiems padėkoti. Mokytojai buvo apdovanoti JE vyskupo Rimanto Norvilos ir Katechetikos centro vadovo kun. Lino Baltrušaičio pasirašytais padėkos raštais bei kardelio žiedu, tradiciškai siejamu su Rugsėjo 1-ąja. Visi konferencijos dalyviai taip pat gavo dovanų: naująją knygą „Evangelinės žinios mokyklose trisdešimtmetis. Vilkaviškio vyskupija“ bei atminimo dovanėlę – širdelę, kuri Koheleto žodžiais priminė, kad „Viskam yra laikas“, o dabar yra laikas švęsti tikybos mokymo Lietuvoje 30-metį.

Šventinę konferenciją užbaigė dar viena dovana jos dalyviams – akordeono muzikos grupės SOLO PLIUS koncertas (vadovas – Algimantas Jazbutis, Jūratė Jazbutytė – smuikas).

Paprastai Rudens konferenciją užbaigdavome pabendravimu agapėje, tačiau šį kartą negalėjome pasidžiaugti artimu bendravimu vaišindamiesi. Norėjome išlaikyti tradiciją, tad kiekvienam konferencijos dalyviui paruošėme lauknešėlį, kad susibūrę į mažesnes grupeles, keliaudami namo ar stabtelėję kur nors gamtoje, galėtų dar kiek pabūti kartu, pasivaišinti ir pasidalinti įspūdžiais iš konferencijos ir praėjusio 30-mečio.

Dėkojame visiems, kurie buvote ir esate kartu, kurie padėjote kurti šią Jubiliejinę konferenciją, kurie dalyvavote ir dalijotės savo malda, šypsenomis (nors ir paslėptomis po kaukėmis, bet akys viską atskleidė), draugišku ir šiltu žodžiu ar ištiesta pagalbos ranka. Telaimina visus mus ir naują tikybos mokymo dešimtmetį Viešpats!

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė
Rima Malavickienė