Kaip sukuriama stovykla? Jaunimo centro įspūdžiai ruošiant ministrantų stovyklą vasarai

Kaip sukuriama stovykla?.. Ogi paprastuoju būdu! Pasidalinsiu puikiu pavyzdžiu: spalio 4–6 dienomis Ministrantų stovyklos vadovai svečiavosi ir darbavosi Palangoje. Reikia ir padirbėti, ir pasisemti naujų idėjų, ir pailsėti! Sugužėję penktadienį visi drauge pasidalinome apie aktualijas, kurios vyksta mūsų gyvenimuose – juk su kai kuriais taip senai matėmės! Kai kurie aplankė nurimusią jūrą. Vėl draugėn susirinkę meldėmės, apmąstėme dienos Evangeliją, posinodinio apaštališkojo paraginimo „Christus vivit“ ištraukėles. Šeštadienį, po pusryčių kartu padirbėjome dėl stovyklos: aptarėme ir išsirinkome aktualią jaunimui temą, sudėjome stovyklos dienų potemes, nusimatėme preliminarią datą, formatą. Svečiuose lankėsi kun. Karolis Petravičius – Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas ir Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius. Kalbėjo apie ministranto tarnystės svarbą: ką ši tarnystė duoda, kokia jos prasmė, esmė ir svarba; dalinosi mintimis kaip darbuotis su ministrantais. Atsakė į kilusius klausimus. Buvo labai pagavu! Vėliau, po pietų vykome į Kretingą. Čia mokėmės gaminti karamelinius saldainius. Išėjo daug labai gražių saldainių. Pasigaminę lauktuves apžiūrėjome grafų Tiškevičių rūmus ir oranžeriją (dabar – Kretingos muziejus). Per trumpą laiką pamatėme daug – net akys raibo. Galiausiai grįžome į Palangą ir turėjome bendrystės vakarą. Buvome susitikę su buvusiu Jaunimo centro darbuotoju Arūnu Adomynu, kuris dalinosi įvairiomis darbinėmis situacijomis. Sekmadienį visi drauge dalyvavome šv. Mišiose, o po jų aplankėme Palangos tiltą, pasivaikščiojome pajūriu ir jau keliavome namų link.

Foto įspūdžiai Facebook paskyroje

VVJC komanda