KRISTAUS ATSIMAINYMO ATLAIDAI IR BAŽNYČIOS 200 METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTĖ METELIUOSE

Parnešu,

Gimtine mano, parnešu,

Parnešu sapnus apie tave:

 

Pirmas sapnas – apie langą,

Antras sapnas – apie slenkstį,

Trečias – apie kelią.

 

Tuo keliu aš pareinu,

Ant to slenksčio atsisėdu,

Langu tuo žvaigždes skaitau… ( J. Marcinkevičius)

<…>

Rugpjūčio 7 dieną,  įvairiais keliais sugužėjome į Metelius, į simbolinius mūsų namus su mielais, laukiančiais langais ir pasiilgusiais slenksčiais… Į Metelius, kurių peizažas lygiai 200 metų neįsivaizduojamas be iš tolo matomų grakščių ir didingų bokštų. Tai Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Tai ne tik Dievo namai, tai ir atminties saugotoja. Tai tiltas į parapijos istorijos pradžią, siekiančią 1619-uosius. Tai gyvenimo, tikėjimo ir meilės ženklas. Tai senųjų tradicijų saugojimas ir tęstinumas. Ši bažnyčia kiekvieną kviečia užeiti ir atrasti ramybę, prasmę, paguodą, viltį ir labai svarbų pojūtį, kad esi reikalingas.

Šventinį rytą, Metelių parapijos kaimų bendruomenės ir svečiai iškilminga eisena atėjo nuo parapijos namų į šventiškai pasipuošusią bažnyčią. Bažnyčios šventoriuje buvo pristatyta paroda ,, Metelių bažnyčios praeitis ir dabartis“ . Žmonės turėjo galimybę susipažinti su bažnyčios praeities istorija, joje savo tarnystę atlikusiais kunigais.

12 val. iškilmingas Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas už Metelių parapijos gyvuosius ir į amžinybę išėjusius žmones bei parapijoje dirbusius kunigus. Kartu meldėsi Vilkaviškio katedros prelatas kan.Vytautas Gustaitis, Vilkaviškio katedros kapitulos pirmininkas kan.Valius Zubavičius. Šventėje dalyvavo Lazdijų dekanato dekanas Nerijus Žvirblys, Simno parapijos klebonas g. kan. Raimundas Žukauskas, Šventežerio parapijos klebonas g. kan. Egidijus Juravičius.

Vyskupas pasidžiaugė, kad jo šaknys yra Metelių parapijoje. Kalbėdamas homilijoje pabrėžė, jog norėtų, kad ,, mūsų matymas pasaulio būtų nušviestas Kristaus Evangelijos tiesa, kuri pasireiškia Dievo ir Artimo meile. Visa išeina į gera mylintiems Dievą“.

Šv. Mišiose giedojo operos solistas Liudas Mikalauskas ir Metelių bažnyčios choras.

Po iškilmingos procesijos ir Šv. Mišių visi gausiai susirinko į parką prie bažnyčios.

Šventinio koncerto pradžioje sveikinimo ir padėkos žodžius tarė Metelių parapijos klebonas kan. Jonas Baliūnas.

Į šventę atvykusi Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė linkėjo klebonui ir visiems žmonėms stiprios bendrystės vieniems su kitais, geranoriškumo, meilės savo kraštui ir jo istorijai.

Bendruomeniškumas lydi žmogų nuo pat jo gimimo. Tai yra viena iš ypatingų vertybių, nes skatina žmones galvoti ne tik apie save, bet ir apie šalia esančius. Jų ištartas AŠ besąlygiškai įsilieja į MES. Juos sieja ištikimybė bendroms vertybėms, bendriems tikslams ir stiprus atsakomybės jausmas.  Klebonas J. Baliūnas pasidžiaugė, kad parapijoje yra aktyvių bendruomenių ir padėkodamas įteikė joms po angelą – gerų darbų, padarytų žmonių labui, simbolį, kad visi darbai būtų sėkmingi, kad jų žmonės jaustų nuolatinę dievišką apsaugą ir palaikymą.

Parapijiečiams ir svečiams dovanotas nuostabus koncertas. Įvairių laikotarpių ir žanrų kūrinius atliko operos solistas Liudas Mikalauskas,  2022 metų Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ laureatė Vakarė Jarmalavičiūtė, Metelių parapijos saviveiklininkai: kolektyvas,, Metelys“, Kumečių kaimo kapela ,, KAIMYNAI“, Parėčėnų kaimo bendruomenės ,,Mažoji sodybėlė“ vokalinis ansamblis ,, ŠILO AIDAS“ , vokalinis duetas ,, ABU“ iš Barčių kaimo bei Teizų kaimo tautinių šokių kolektyvas ,, Trepsiukas“ .

Koncerto metu visi žmonės buvo pakviesti į agapę – pasivaišinti, pabūti kartu, padainuoti, pasišokti, pabendrauti. Sustoję būreliais aptarinėjo šventę, kalbėjosi su kunigais ir vyskupu. Šventė subūrė bendruomenę, atvėrė širdis džiaugsmui, artumo jausmui, tapo dideliu ir prasmingu parapijos įvykiu.

Ir būtinai bet kokiais keliais atvykite čia, į namus, kur jūsų visada lauks ir mielas langas, ir kojų numindžiotas slenkstis…

                                                         Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos tikybos mokytoja Reda Tarasevičiūtė