Lietuvos, Lenkijos bei Latvijos vyskupų konferencijų atstovų susitikimas

2023 m. balandžio 19-20 dienomis Lenkijoje įvyko Lietuvos, Lenkijos bei Latvijos vyskupų konferencijų atstovų susitikimas. Lietuvos vyskupų konferencijoje veikia Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija taryba, kuriai pirmininkauja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Tarybai taip pat priklauso Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič. Lenkijos bei Latvijos vyskupų konferencijos taip pat turi paskyrusi tarybą arba savo atstovus ryšiams su kaimyninių kraštų vyskupų konferencijomis palaikyti.

Lenkijos vyskupų konferencijos ryšiams su Lietuvos vyskupų konferencija tarybai vadovauja Varšuvos-Prahos vyskupas Romuald Kamiński. Susitikime taip pat dalyvavo Lomžos vyskupas pagalbininkas Tadeusz Bronakowski bei Latvijos vyskupų konferencijos atstovas Liepojos vyskupas Vitors Stulpins.

Susitikimas prasidėjo Vygrių (Wigry) vienuolyne, kuriame kadaise gyveno ir meldėsi kamalduliai. Susirinkusius pasveikino Luko (Ełk) vyskupas Jerzy Mazur SVD. Pirmosios sesijos metu vyskupai pasidalino sinodinio kelio patirtimi ir aptarė neseniai popiežiaus Pranciškaus papildytą dokumentą – Motu proprio Vos estis lux mundi.

Vakaro šv. Mišioms parapijos bažnyčioje vadovavo vysk. Algirdas Jurevičius, homiliją sakė vysk. Rimantas Norvila. Vakarinėje sesijoje daugiau dėmesio buvo skiriama pasauliečių bei dvasininkų santykiams Bažnyčioje aptarti. Po ryto šv. Mišių, kurioms vadovavo vysk. Vitors Stulpins, vyskupai išvyko į Luką, kur susipažino su Luko vyskupijos Caritas veikla. Ją pristatė direktorius kun. Dariusz Kruczyński. Luko vyskupijos Caritas turi plačiai išplėtotą socialinės pagalbos tinklą, kuriame dirba per tris šimtus žmonių, sutelkta tūkstančiai savanorių… Svečiai turėjo progos susipažinti su senelių namais bei kitais socialiniais projektais. Vyskupijos Caritas išlaikymui pasitarnauja ir komercinė Caritas veikla, kuriai priklauso vaistinių tinklas, laidojimo paslaugų įmonė, patalpų nuomos paslaugos bei mobilaus ryšio bendrovė.

Didžiulį susidomėjimą sukėlė kun. Dariusz Konopko bei jo bendradarbių pristatytas naujų technologijų taikymo metodas vaikų ir jaunimo ugdyme bei katechezėje. Kemperyje, taip vadinamame SacroTRACK vyskupija įrengė interaktyvų muziejų, mobilų kultūros centrą, susitikimų ir mokymų erdvę. Kemperis važiuoja per parapijas ir suburia daugybę žmonių, kuriems pristato šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelią bei kviečia įsijungti į įvairias Bažnyčios organizuojamas kultūrines bei dvasines programas. Jaunimo tarpe susidomėjimą sukelia trumpi katechetiniai bei ugdomieji filmukai, stebimi užsidėjus 3D akinius. Vyskupai taip pat turėjo galimybės pamatyti filmą „Septyni Jėzaus stebuklai“ bei kitus trumpus filmus pasinaudodami 3D akiniais. Šis metodas leidžia žiūrovui pasijusti vaizduojamų įvykių dalyviu ir yra labai populiarus jaunimo tarpe. Luko vyskupija planuoja šį metodą plėsti ir jaunimui pasiūlyti vis daugiau katechetinio pobūdžio filmų.

Vyskupai aplankė Luko katedrą, pasimeldė prie mirusių vyskupų kapų, o susitikimo pabaigoje pasveikino Luko vyskupą Jerzy Mazur SVD su artėjančiu vyskupystės 25 metų jubiliejumi. Pagrindinis susitikimo tikslas – skatinti kaimyninių tautų geresnį sugyvenimą, dalintis dvasine patirtimi ir plėtoti broliškus santykius tarp skirtingų tautų tikinčiųjų. Tarptautinis vyskupų susitikimas sukėlė žiniasklaidos susidomėjimą. Kitas tarptautinis susitikimas numatytas 2023 metų rudenį Telšių vyskupijoje.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius