Malda paaukojant Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos širdžiai

Popiežiaus Pranciškaus kvietimas dvasinėje vienybėje su viso pasaulio katalikų vyskupais melstis už taiką visame pasaulyje, paaukojant  Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos širdžiai, buvo išgirstas bei vykdomas ir dažnoje Vilkaviškio vyskupijos  šventovėje arba tikintieji pakviesti stebėti tiesioginę pamaldų  iš Vatikano transliaciją.

Kovo 25–ąją, minint Viešpaties Apreiškimą Švč. Mergelei Marijai, Vilkaviškio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje vakaro šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila. Prie Viešpaties altoriaus kartu meldėsi vyskupo generalvikaras monsinjoras Gintautas Kuliešius, prelatas Vytautas Gustaitis, katedros vikaras Deividas Baumila. Giedojo katedros choras.

Vyskupas Rimantas Norvila homilijoje pasidalino mintimis iš popiežiaus kiekvienam vyskupui skirto raginimo jungtis su tikinčiaisiais ir vienu balsu siųsti maldą Dievo Motinai. Ypatingu būdu, ypatingų įvykių situacijoje nunešti kančios skausmą nuo visų kenčiančiųjų. Tuo pačiu melstis už taiką pasaulyje, savo širdyse sužadinti gailestingumą, prašyti atsivertimo, susitaikymo malonės, taip pat melstis už popiežių.

Po šv. Mišių aukos dvasininkai ir katedroje gausiai susirinkę tikintieji suklupo paaukojimo Nekaltajai Marijos širdžiai akto maldai, kurią perskaitė vyskupas.

Visuotinės bažnyčios ypatingas dvasinis gestas užbaigtas bendra giesme „Marija, Marija…“

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.