Marijampolė sulaukė įžymaus ir garbaus svečio

Marijampolės šv. arkangelo Mykolo pasauliečių pranciškonų brolija miesto visuomenę ir kitus svečius pakvietė į susitikimą su prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu. Prelatas yra pranciškonas, VDU doktorantas, profesorius, Kauno kunigų seminarijos studijų garbės daktaras.

Tądien Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos salėje vyko prelato, prof. habil. daktaro Vytauto Stepono Vaičiūno naujausios poezijos knygos „Dievo galybės artuma“ pristatymas. Renginyje dalyvavo ne tik marijampoliečiai, bet ir pasauliečiai pranciškonai, atvykę iš Kauno.

Poeto kūrybą aptarė filologė Janina Plečkaitienė straipsnyje „Dievoieška ir poezija“. Ji sakė, kad šios „knygos centre yra Dievo tema, kad knyga sukurta iš susirūpinimo dėl žmogaus klaidingo pasirinkimo gyventi pasaulyje be Dievo“. Lektorė priminė, kad dėl „sielos vyksta grumtynės ir kad turime laisvą valią rinktis gėrį ar blogį“.

Renginį vedė Marijampolės  pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyriaus vadovė Vida Mickuvienė, poeto eiles skaitė gimnazistai: Aistė Kardokaitė, Tolmintas Matonis. Kanklėmis grojo Marijampolės meno mokyklos kanklininkės (mokyt. Daiva Vosylienė).

Kausytojai domėjosi naujausia  kūrėjo knyga „Dievo galybės artuma“, jo asmenybe ir gyvenimu. Užsimezgė nuoširdus bendrystės ir bičiulystės vakaras, iš kurio išėjome praturtėję vidumi, nuskaidrinta siela ir džiugesne širdimi.

Janina Lebskienė OFS