Marijampolės maltiečiams – 30

Lapkričio 24d. Marijampolės maltiečiai minėjo savo veiklos 30-metį. Šia proga šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas JE Rimantas Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, maltiečių kapelionas kun. Vytautas Rapalis, Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas ir kun. Jan Gaveckij. Jose susirinko gausus būrys maltiečių iš visos Lietuvos ir kitų svečių iš Marijampolės socialinės srities organizacijų, įstaigų. Šv. Mišių aukoje buvo meldžiamasi už maltiečių bei jų globojamų žmonių sveikatą, prašant jiems stiprybės ir Dievo palaimos, taip pat prisiminti ir savo kelionę žemėje baigę ir anapilin iškeliavę bendruomenės nariai. Maltiečių kapelionas kun. Vytautas Rapalis skaitė palaimintai tarnystei įkvepiantį pamokslą.

Marijampolės maltiečiai labai dėkingi už dvasinį palaikymą vykdant tikėjimo saugojimo ir pagalbos vargstantiems misiją.