Motinų meilė keičia pasaulį

Rugpjūčio 7 dieną į Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčią susirinko „Motinos maldoje“ judėjimo dalyvės iš visos Vilkaviškio vyskupijos. Kas  vienija šį judėjimą? Tai noras kartu melstis už savo ir viso pasaulio vaikus. Šį ekumeninį  krikščionišką  sambūrį 1995 m. Anglijoje įsteigė dvi katalikės motinos: Veronica Williams su savo broliene Sandra. Veronicai į rankas pateko knygelė „Ką pasaulis daro mūsų vaikams?“. Ji buvo sukrėsta blogio masto, kuris plinta alkoholizmo, narkomanijos, patyčių ir seksualinio išnaudojimo pavidalu. Tada abi motinos pradėjo kartu melstis ir prašyti Viešpatį, kad joms parodytų veiklos kryptį. Taip gimė „Motinos maldoje“ judėjimas.

Šventąsias Mišias už vaikus ir motinas aukojo Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras  Arnas Budrius. Homilijoje jis pabrėžė, kad visos motinų maldos yra svarbios. Tačiau Dievas ne visada  mums duoda tai,  ko prašome dėl didesnio mūsų gėrio. Kartais atsakymo reikia laukti labai ilgai ir kantriai, taip, kaip kad jo laukė šv. Augustino motina. Ji už savo sūnų meldėsi dvidešimt metų ir įvyko stebuklas – Augustinas   tapo šventuoju. Ypač vaikų dvasiniu bei visapusišku auklėjimu rūpinosi šv. kunigas Jonas Bosko, o jo  motina Margarita padėjo savo maldomis ir paprastais kasdieniškais darbais.

Toliau meldėmės už savo ir pasaulio vaikus, kiekvienos grupelės atstovė atnešė krepšelius su jų vardais prie Viešpaties kojų. Karšta malda suvienijo visas motinas, nes juk ir   Biblija mus to  moko: „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškas Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,19 – 20). Kai meldžiamės su kitais, esame labiau linkę išgirsti kitų poreikius. Juk Jėzus yra ten, kur tarpusavio meilė sujungia visų  širdis.

Pasibaigus šv. Mišioms, parapijos salėje vyko agapė. Jos metu susipažinome vieni su kitais, pasidalijome džiaugsmais ir rūpesčiais. Iš viso susirinko apie 70 dalyvių iš Šakių, Kazlų Rūdos, Alytaus, Daugų, Balbieriškio, Prienų, Aleksoto, Vaišvydavos, Panemunės, Marijampolės. Viena marijampolietė T. Žukauskienė, du sūnus išauginusi kunigais, pagal šv. Jono Bosko motinos Margaritos receptą iškepė pyragą. O Vilma Cicėnienė, judėjimo „Motinos maldoje“ Lietuvoje koordinatorė,  patikino, kad motinų meilė keičia pasaulį. Kad nereikia užsidaryti, bet būtina šia žinia dalintis su kitais. Ji priminė, kad šie bendri susibūrimai vyksta kiekvienais metais rugpjūčio pirmąjį šeštadienį vis kitoje Vilkaviškio vyskupijos vietoje.

Ir iš tikrųjų viskas prasideda nuo mažo garstyčios grūdelio, jeigu jis bus  laistomas motinų maldomis, išaugs į  didelį tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu medį.

                                                                                      Janina Lebskienė