Nuotolinis darbas atvėrė naujas veiklos galimybes Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centrui

Kalbėti apie nuotolinio mokymosi ir darbo sunkumus, trūkumus jau nesinorėtų. Vis labiau norisi atrasti naujų veiklos galimybių šiomis sudėtingomis pandemijos sąlygomis. Jeigu ieškai – atrandi.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis, Rudens konferencijoje pristatydamas 2020/2021 mokslo metų centro veiklos planą, prie kiekvieno suplanuoto renginio išsakė abejonę: „Jeigu epidemiologinė situacija Lietuvoje leis“. Planavimas atrodė netikslingas ir labai nekonkretus.

Pirmasis „jeigu“ prie sienos prirėmė pradėjus organizuoti edukacinę-piligriminę kelionę „Šv. Jono Pauliaus II keliais Lietuvoje“. Saugant tikybos mokytojus ir jų artimuosius, šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtiems metams skirta kelionė buvo atšaukta. Šis sprendimas kėlė abejonių dėl kitų renginių: gal organizuoti nuotolinius mokymus? Bet jie nėra tokie paveikūs? Gal šiais mokslo metais pristabdyti veiklas?

Galiausiai nuspręsta ieškoti naujų būdų seminarams, konferencijoms organizuoti ir jokiu būdu neatsisakyti mokinių konkursų. Galbūt kūrybinių darbų sulauksime mažiau, bet negalime atimti iš vaikų ir jaunuolių galimybės piešti kalėdinius atvirukus (Kalėdinių atvirukų konkursas jau tapęs tradiciniu) ar rašyti laiškus šv. Jonui Pauliui II, esė „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“.

Per spalio ir lapkričio mėnesius paskelbti Kalėdinio atviruko ir kūrybinių darbų, skirtų šv. Jono Pauliaus II metams Lietuvoje paminėti, konkursai sulaukė ne mažesnio tikybos mokytojų ir jų mokinių dėmesio nei ankstesniais metais. Jų aktyvumas tik patvirtino, kad gyvenimas teka įprasta vaga, ir neturime sustingti neveiklume laukdami geresnių laikų. Katechetikos centro Rudens konferencijoje pasiūlytas moto iš Jobo knygos: „Viskam yra metas!“ – tarsi patvirtino, kad bet koks laikas yra tinkamas žmogaus ir Dievo
bendradarbiavimui.

Tradicinė mokslinė-praktinė konferencija per mokinių rudens atostogas šiemet buvo skirta nuotolinio mokymo(si) patirčių sklaidai. Pagrindinė konferencijos pranešėja, Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė pasiūlė tiek skaitmeninių
mokymo įrankių, kad kilo lengvas šokas: „O kaip nepasimesti?“. Tačiau, siūlydama įvairius įrankius, pranešėja ramino, kad nebūtina griebtis jų visų: svarbu atsirinkti tai, kas geriausiai tinka konkrečiai klasei, mokiniui ar pamokos temai. Džiugu, kad ir Vilkaviškio vyskupijos
mokytojai dalinosi nuotolinio mokymo džiaugsmais ir rūpesčiais: Danutė Voitiuk, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kalbėjo apie nuotolinio mokymo organizavimą: administracijos atsakomybę; Rima Malavickienė dalinosi klasės vadovo darbo peripetijomis; Virginija Ptašnykienė atskleidė nuotolinio mokymosi ypatumus progimnazijoje ir gimnazijoje; Filomena Galavočienė patarė, kaip vienu projektu apjungti visą mokyklos bendruomenę; Inga Graužinienė dalinosi tikybos mokymo iššūkiais ir galimybėmis pradinio ugdymo pakopoje.

Pagrindinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešėjos Danutės Kratukienės profesionalumas nuotolinio mokymo srityje, paskatino Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro bendradarbius pakviesti ją ir į advento idėjų seminarą, kuris taip pat turėjo persikelti į virtualią erdvę. Didelio būrio klausytojų sulaukiantis seminaras šiemet leido neriboti dalyvių skaičiaus (užsiregistravo 67 dalyviai). Džiugu, kad nuotolinis seminaras sudarė galimybes prie Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų prisijungti mokytojams iš visos Lietuvos.
Šiame seminare advento idėjomis dalinosi mokytojos Laima Gužienė, Renata Markevičienė, Vilma Balandienė, Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro referentė Rūta Jurkšaitė ir svečiasis Šiaulių – Danutė Kratukienė. Kad seminaras pateisino dalyvių lūkesčius, liudijo susidomėjimas pasidalintomis idėjomis, prašymai kuo greičiau gauti seminaro medžiagą ir nuoširdžios virtualios padėkos!

Lapkričio mėnesį 15 vyskupijos tikybos mokytojų pradėjo nuotolinį Gyvenimo ir tikėjimo instituto pasiūlytą kursą „Raktas į sutarimą“, kuris tęsis iki šv. Kalėdų. Galime tik pasidžiaugti, koks naudingas šis kursas mūsų mokytojams ir kaip atsakingai jie darbuojasi atlikdami savarankiškas užduotis, peržiūrėdami vaizdo medžiagą, savo įžvalgomis dalindamiesi tiesioginėse vaizdo konferencijose. Nuolatinis mokytojų priminimas, kaip jie laukia tiesioginių susitikimų antradieniais, patvirtina jų norą augti, išmokti kažko naujo net tokiomis neįprastomis sąlygomis.

Be nuotolinio mokymosi Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai aktyviai dalyvauja atnaujinamų dorinio ugdymo (tikybos) programų pilotavime. Pakviesti spalio pradžioje ryžtis šiam nelengvam darbui, į kvietimą atsiliepė 15 vyskupijos tikybos mokytojų: Inga Graužinienė, Laima Burinskienė, Julė Vaketienė, Vitalija Striokienė, Virginija Ptašnykienė, Jurgita Tumosienė, Renata Markevičienė, Rima Malavickienė, Dalia Vičkačkaitė, Daiva Balevičienė, Jolita Paužienė, Reda Savulionienė, Vilija Stasaitienė, Vilma Balandienė ir Irena Motūzienė. Jie ne tik išbando naujas programas pasirinktoje klasėje, bet ir dalyvauja pilotuojančių mokytojų grupės periodiniuose susirinkimuose; pildo programos projekto analizės užrašus ir per metus turi parengti 5-7 pamokų (temų) planus pagal atnaujintos programos projektą ir galimą metodinę medžiagą. Nuo to, kaip atsakingai šie mokytojai kartu su kitų vyskupijų mokytojais atliks savo darbą, priklausys, kaip ateityje veiks naujoji dorinio ugdymo (tikybos) programa visose Lietuvos mokyklose.

Apibendrindama šio laikotarpio veiklas noriu pasidžiaugti vyskupijos tikybos mokytojų kūrybingumu, aktyvumu, optimizmu, atsakingumu, dvasingumu ir t.t. Kiekviena diena atneša naujus iššūkius, pareikalaujančius iš mūsų visų šių ir dar daug kitų savybių, bet svarbiausia – nuoširdaus pasitikėjimo Dievu.

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė