Šeimų susitikimas Šv. Petro ir Povilo atlaiduose

Birželio 30 d., paskutinė šio mėnesio sekmadienį, Kryžių Mergelės Marijos Rožinio Karalienės koplyčioje, kuri kartu yra ir diecezinė šventovė, vyko tradiciniai Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Jau ketveri metai iš eilės, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras, šią dieną, kviečia aktyvias parapijų šeimas ir šeimos centro bendradarbius, švęsti sekmadienį kartu.

Susitikimas prasidėto bendra rožinio malda, už visas Lietuvos šeimas. Kiekvieną slėpinį vedė vis kita šeima. Rožinio maldos pabaigoje Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro direktorė, pakvietė susirinkusius maldininkus ir savo kasdienėse maldose įpinti intenciją už šeimas. Po vyko tradicinės birželinės pamaldos, Senoje kryžių koplyčios vietoje sukalbėta Jėzaus Širdies litanija.

Eucharistijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kartu meldėsi, Lazdijų dekanas kun. Nerijus Žvirblys, Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis, Šventežerio klebonas Egidijus Juravičius, diakonas Rolandas Judeikis. Maldomis ir išpažinčių klausymu patarnavo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius kun. Žydrūnas Kulpys, Simno klebonas kan. Raimundas Žukauskas.

Šv. Mišių pabaigoje buvo garbinamas Švč. Sakramentas, vyko Eucharistinė procesija. Po kurios, šeimos buvo pakviestos į Metelių parapijos namus, kuriuose toliau tesėsi šventinė popietė. Ji prasidėjo skaniais ir nuostabiai paruoštais pietumis, pokalbiais, bendravimu ir susipažinimu, nes šeimos atvyko iš įvairių vyskupijos vietovių: Metelių, Šakių, Marijampolės, Vilkaviškio, Gižų, Seirijų, Ūdrijos, Alytaus, Lazdijų, Kauno ir kt.

Popietės pagrindiniai svečiai buvo iš Aukštadvario atvykę Justinas ir Joana Narvidai. Jie yra aktoriai, taikantys klounados metodiką savo kuriamose programose. Taip pat aktyvūs Sutuoktinių susitikimų dalyviai, Dievo meile ir džiaugsmu besidalinanti šeima. Ši šeima taip pat dalyvauja judėjime Raudonos nosys gydytojai klounai, su savo programomis lanko sergančius vaikus ligoninėse, senelius senelių namuose ir visur kitur kur tik yra reikalingas džiaugsmas. Savo programą jie pradėjo pantomimos giesmėmis, trumpu prisistatymu ir kvietimu patikrinti ar pas mus yra gerai ištreniruotas „juoko“ raumuo, kuris randasi tarp bambos ir stuburo. Visų dalyvių „juoko“ raumuo veikė puikiai, nes parapijos salė prisipildė skambiu visų susirinkusiųjų juoku. Pora taip pat pasidalino metodu, kuris padeda nesusipykti ypač tada, kai jau norisi muštis. Bei pakvietė visus įsitraukti į nuostabią Nojaus istoriją. Į vaidinimą buvo įtraukti visi ir maži, ir jauni, ir netgi vyresni šventės dalyviai. Tokio geros nuotaikos ir pozityvių emocijų tikrai reikėtų gerokai paieškoti. Visi buvo tiesiog perpildyti džiaugsmu. Ir nors Justinui ir Joanai teko konkuruoti su lauke esančiais batutais, visi vaikai pasirinko būti čia su jais ir savo tėvais dalyvauti šiame įtraukiame vaidinime. Vaidinimui pasibaigus šventės dalyviai laiminimo giesme palydėjo mūsų nuostabius svečius. Daugelis po tokios „karštos“ programos patraukė prie ežero truputėlį atsivėsinti, prieš tai išsakę daug gražių žodžių apie tai, kokį gerą laiką jiems čia teko patirti.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras nuoširdžiai dėkoja: mūsų Ganytojui Rimantui Norvilai už palaikymą, buvimą kartu ir geras įžvalgas išsakytas homilijoje, kurių nepavyko pacituoti, bet jos tikrai krito į širdį, kaip padrąsinimo žodis, Metelių parapijos klebonui Jonui Baliūnui už šiltą priėmimą,  Danguolei už nuostabiai pateiktą ir skanų maistą, Justinui ir Joanai už fantastiškai tobulą programą, visoms šeimos, kurioms nepabūgusios karšto oro atvyko švęsti sekmadienį kartu, mūsų kuratoriui kun. Žydrūnui už maldas, buvimą kartu ir visiems, visiems, kurie galbūt čia nepaminėti, bet buvote šios šventinės dienos ir nuotaikos dalis. Ypatinga padėka ir šlovė mūsų Viešpačiui, kad tik Jo begalinės meilės mums dėka galime patirti tokias akimirkas „tarp dangaus ir džiaugsmo“.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras

Nuotr. Evaldo Plečkaičio