Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus

Vilkaviškio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje tradiciškai, Vėlinių oktavai besibaigiant, Vilkaviškio vyskupijoje tarnaujantys kunigai susirenka bendrai maldai už mirusiu vyskupijos dvasininkus.

Lapkričio 4 d. šioms tradicinėms pamaldoms vadovavo vyskupas Rimantas Norvila.  Šv. Mišių pradžioje kviesdamas bendrai maldai jis pažymėjo, kad tai – solidarumo ženklas, kuomet ir kunigai ir pasauliečiai drauge meldžiasi už savuosius mirusius dvasininkus.

Šventųjų Mišių metu homiliją sakė Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis.

Šv. Mišių metu nuskambėjo skaitinys iš Šv. apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Jame girdėjome mintį, kad nei vienas iš mūsų negyvena sau, ir nei vienas sau nemirštame. Homilijoje kun. Rytis kvietė kiekvieną iš mūsų vidiniam pasvarstymui, ar tikrai negyvename vien sau ir ar tikrai geriausią, kokybiškiausią laiką skiriame ne vien asmeniniams poreikiams, nes Viešpats mus kviečia negyventi sau.  Pirmiausia per konkretų dėmesį konkrečiam žmogui ir visai Dievo tautai. Kunigas negyvena sau tuomet, kai jis iš tiesų myli žmones. Nors ir būdamas iki galo žmogiškas ir nuodėmingas, kunigas turi stengtis negyventi sau, kad išlaikytų savyje gyvą Viešpaties veidą.

Prieš  šv. Mišias buvo giedamos gedulinės psalmės, o  pabaigoje – bendra visų susirinkusiųjų Viešpaties Angelo malda.  Vyskupas padėkojo už bendrystę maldoje broliams kunigams, bei visiems, kurie atrado laiko bendrai maldai už mums taip svarbius Amžinybėn iškeliavusius dvasininkus.