Šv. Šeimos seserų kongregacija išsirinko naująją vyresniąją

Šv. Šeimos seserys tris dienas buvo susitelkę savo vienuolijos kapituloje. Kartu vyko ir naujos vyresniosios, bei vienuolijos tarybos rinkimai.
Vyresniąja keturių metų kadencijai išrinkta sesuo Lina-Agnietė Striokaitė.

Seserys nuoširdžiai dėkoja visiems, malda lydėjusiems susirinkusias Kapituloje. „Jautėme stiprų maldos užnugarį. Ir, žinoma, labiausiai ačiū Viešpačiui už šias dienas, už Šventosios Dvasios dvelksmą, už seserišką bendrystę, ieškojimus, klausimus ir nutarimus. Dėkojame už sesę Ingą Bernadetą, kuri aštuonerius metus kantriai ir su didele meile rūpinosi seserimis, o šiandien šią užduotį perdavė į naujai išrinktos Vienuolijos Motinos – s. Linos Agnietės rankas.”

Lydėkime malda sesę Liną šioje jos tarnystėje ir visą vienuoliją naujame kelionės etape. Šlovė Viešpačiui!