Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų šventė

Šeštadienį, spalio 16 d., Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys šventė 103-ąsias Kongregacijos įsteigimo metines. Vienuolijos Konstituciją, parengtą Steigėjo pal. Jurgio Matulaičio, o drauge ir Vienuolijos įsteigimą, 1918 m. spalio 15 d. savo Dekretu patvirtino tuometinis Seinų vyskupas J. E. Antanas Karosas.

Šv. Mišiose Marijampolės Ark. Mykolo bazilikos Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje seserys, dėkodamos Viešpačiui už  Vienuoliją, ir visus tuos, kurie dalinasi su seserimis malda ir tarnyste, tuo pačiu meldėsi už savo naująją  Vyriausiąją vadovę s. Jolitą M. Agnietę Matulaitytę. Išrinkta Vienuolijos Visuotinėje Kapituloje, kuri įvyko š. m. rugsėjo 1-5 dienomis, s. Jolita, liudijant J. E. Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai ir visai bendruomenei, padarė pasižadėjimą ir padėjo eiti pareigas.