Vyskupijoje veikiantys suaugusiųjų Katechumenato centrai 2023-2024. Alfa kursai.

Vilkaviškio vyskupijoje suaugusieji nepriėmę įkrikščioninimo (Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo) sakramentų ir norintys tai padaryti, nuo kiekvienų metų spalio mėnesio ruošiami katechumenato centruose, kurie yra įsikūręnAlytuje, Garliavoje, Marijampolėje ir Šakiuose.

Pasiruošimo sakramentams susitikimų metu dalyviai yra ruošiami „Alfa” kurso temomis. Šis kursas gimė 1977 m. Anglijoje. Šiandien jis plačiai žinomas ir organizuojamas visame pasaulyje, beveik visose krikščionių denominacijose ir beveik visose bažnyčiose. Tai puikus būdas pažinti krikščionybę, diskutuoti Jums rūpimais klausimais su kitais dalyviais, patirti gyvą Šventosios Dvasios veikimą. Kviečiame i Alfa kursus taip pat ir tuos, kurie nori gilinti tikėjimą ir jo žinias.

Parapija Atsakingi asmenys ir kontaktai Registracija Numatoma pradžia Susitikimų laikas ir vieta
ALYTAUS

šv. Kazimiero parapija

Koordinatorė – Regina Saulėnienė

tel. nr. 8 603 24747

kun. Rytis Baltrušaitis

tel. nr. 8 683 62143

El. paštas: katechezealytuje@gmail.com

iki 2023 m. rugsėjo 11 d. 2023 m. rugsėjo 12  d. Antradieniais 19 val.

Šv. Kazimiero parapijos namų salėje (Varėnos g. 24 a, Alytus).

GARLIAVOS

Švč. Trejybės parapija

Kun. Gintaras Urbštas

tel. nr. 8 698 16088

Ramunė Kuprienė 

tel. nr. 8 615 88600

iki 2023 m. spalio 10 d. 2023 m. spalio 3 d. Antradieniais 19 val.

Garliavos Švč. Trejybės parapijos namuose (Vytauto g. 61A, Garliava, 53259 Kauno r.)

MARIJAMPOLĖS Šv. Vincento Pauliečio parapija Ses. Inga Lienytė SF  tel. nr. 8 622 83988. gilinktikejima@gmail.com

Kun. Dalius Vasiliauskas 

tel. nr.  8 612 38560

Iki 2023 m. spalio 3 d. 2023 m. spalio 4 d. Trečiadieniais 18 val.

Šventosios Šeimos seserų namuose (Alyvų g. 9, Marijampolė)

 

ŠAKIŲ

Šv. Jono Krikštytojo parapija

Kun. Vytautas Antanas Matusevičius 

tel. nr. 8 685 64335

Iki 2023 m. spalio 3 d. 2023 m. spalio 4 d. Ketvirtadieniais 19 val.

Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose (Bažnyčios g. 5, Šakiai)

 

Taip pat šiemet Alfa vyks bus organizuojamas ir Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijoje:

Kurso pradžia 2023-10-02
Susitikimai vyks pirmadieniais 18 val., parapijos namuose (Kęstučio g. 16, Prienai)
Kontaktinis asmuo: ses. Gertrūda, tel. 860082160