Vilkaviškio vyskupijos Caritas kartu su savanoriais surengė Šv. Kūčių vakarienę vargstantiems

„Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“ (Lk 3,11)

 Vilkaviškio vyskupijos Caritas kartu su savanoriais surengė Šv. Kūčių vakarienę vargstantiesiems. Caritas direktorius kun. Gintaras Urbštas palaimino stalą, visi dalinosi Kalėdaičiais linkėdami vienas kitam sveikatos, kantrybės, reikiamų malonių… Vaišindamiesi dalinosi ne tik maistu, bet ir geru žodžiu, pagelbėjo vienas kitam, džiaugėsi gautomis dovanomis ir galimybe praleisti laiką kartu.

 Sveikiname visus su Šv. Kalėdomis ir linkime, kad Naujieji metai būtų kupini gerų darbų, nuoširdžios bendrystės su  šalia  esančiais.

Dėkojame savanoriams už pagalbą ruošiant vaišes.

Nuotraukose – akimirkos iš Vilkaviškio vyskupijos Caritas surengtos Šv. Kūčių vakarienės vargstantiesiems.

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija