Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė

2020m. liepos 3 dieną Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje susirinko Vilkaviškio  vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos narės bei būrys tikinčiųjų. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Šv Vincento  Pauliečio parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas  ir asociacijos kapelionas kun. Žydrūnas Kulpys.

Po Šventosios Dvasios litanijos maldos Vilkaviškio vyskupijos kancleris visus pasveikino  su šia iškilme ir pasidžiaugė, kad ateina naujų narių praėjusių pradinės formacijos pirmąjį etapą duoti pirmuosius laikinuosius įžadus, savo likusį gyvenimą pašvęsdamos Dievui, atsiliepdamos į Dievo meilę ir kvietimą  pasiaukoti Dievui. Šis atsiliepimas apima dalyvavimą vietinės bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus, ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai. Šios dvi našlės yra iš Kalvarijos parapijos.

Šią dieną dvi našlės – Angelė Kalvaitienė ir Aldona Šlinkšienė, atsiliepdamos į Dievo kvietimą pasižada ištikimybę Dievui ir bažnyčiai  vadovaudamosi asociacijos statuto ir reglamento nuostatomis

VVPN asociacijoje devynios našlės yra padariusios amžinuosius skaistumo įžadus, viena du ir šią dieną dvi pirmuosius skaistumo įžadus. Yra keletas našlių besidominčių šios asociacijos veikla. Po Šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko agapei bei draugiškam pabendravimui parapijos kavinėje.

VVPNA sociacijos narė Birutė Žiemienė