Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro Metodinės tarybos posėdis

Neįprastai pasibaigę 2019/2020 mokslo metai, nesujaukė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos planų tradiciškai susirinkti į baigiamąjį posėdį Pastoraciniame centre birželio 17 d. Pradėję nuo padėkos šv. Mišių su Katechetikos centro vadovu kun. Linu Baltrušaičiu, dekanatų metodinių centrų vadovai savo ataskaitomis apie nuveiktus darbus įrodė, kad dėkoti Dievui tikrai yra už ką. Ataskaitose atsispindėjo ir vadovų indėlis, suburiant dekanato tikybos mokytojus, ir konkrečių mokytojų veikla, seniai peržengusi mokyklos ribas. Nuostabą kėlė tikybos mokytojų aktyvumas metodinėje veikloje, įsitraukimas į mokyklos, Bažnyčios gyvenimą, dalyvavimas įvairiuose konkursuose, projektuose. Dar kartą įsitikinome, kiek daug gali vienas tikybos mokytojas ir dar daugiau –  kai jie dirba kartu.

Po Katechetikos ir Parapinės katechezės veiklų ataskaitų, kurias Metodinės taryboms nariams pristatė metodininkė Rima Malavickienė ir referentė Lina Mažeikaitė, po dekanatų metodinių centrų ataskaitų, kurias pristatė Aldona Šidagienė (Aleksoto dekanatas), Reda Savulionienė (Alytaus dekanatas), Rolandas Judeikis (Lazdijų dekanatas), Janina Šačikauskienė (Kalvarijos sav.), Jolita Paužienė (Kazlų Rūdos sav.), Birutė Žemaitienė (Marijampolės dekanatas), Daiva Žuvaitienė (Prienų dekanatas), Auksė Kriščiokaitienė (Šakių dekanatas), Zita Motūzienė (Vilkaviškio dekanatas), Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis pateikė ateinančių mokslo metų planą. Ir nors visi suprato pandeminės situacijos nenuspėjamumą, vis tik pasidžiaugė, kad mokslinė-praktinė konferencija „Nuotolinio mokymo(si) patirtys“ atlieps į patį didžiausią poreikį šiuo metu. Piligriminę kelionę ir rašto darbo konkursus Katechetikos centras organizuos, atliepdamas į šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Išlieka dalis tradicinių seminarų, Advento bei Gavėnios rekolekcijos, vasaros stovykla ir kt.

Centro vadovas padėkojo Alytaus ir Marijampolės dekanatų metodinių centrų vadovėms Redai Savulionienei ir Birutei Žemaitienei, baigusioms savo kadenciją, ir padrąsino naujas šių dekanatų vadoves Virginiją Ptašnykienė bei Neringą Kirkliauskienę.

Pabaigoje buvo pristatyta informacija apie jubiliejinę Rudens konferenciją, koreguoti metodinių centrų vadovų rinkimų nuostatai, priminta apie prašymų kanoniniam siuntimui gauti pateikimo datą, apibendrintai pristatyta apie BUP atnaujinimo darbus ir atsakyta į klausimus, kuriuos vadovai atsivežė iš savo susirinkimų.

KC vadovo palaiminti, metodinių centrų vadovai įsiliejo į vasaros atostogas, kurios daugeliui prasidės edukacine stovykla „Tiktai jūs ištverkite“ Palangoje birželio 19-21 d.

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė