Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai

Kun. Aurimas Stiklakis yra atleidžiamas iš Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos vikaro ir Valdo Adamkaus gimnazijos kapeliono pareigų.

G. kan. Rimas Skinkaitis, paliekant visose kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Vilkaviškio Švč. M. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros rezidento pareigų ir skiriamas Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos rezidentu.

Kun. Arvydas Liepa, paliekant visose kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Plokščių Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebono pareigų.

Kun. Gediminas Marcinkevičius yra atleidžiamas iš Virbalio Šv. arkang. Mykolo ir Žaliosios Šv. Roko parapijų klebono pareigų ir skiriamas Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo, Paežerėlių Šv. Angelų Sargų ir  Plokščių Švč. M. Marijos Vardo parapijų klebonu.

Kun. Donatas Rolskis yra skiriamas Virbalio Šv. arkang. Mykolo ir Žaliosios Šv. Roko parapijų klebonu.

Kun. Vaidotas Labašauskas, paliekant visose kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Marijampolės Pataisos Namų kapeliono pareigų.

Kun. Jonas Cikana, paliekant visose kitose pareigose, yra skiriamas Marijampolės Pataisos Namų kapelionu.

 

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija