Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (papildyta)

Kun. Paulius Marčiulionis yra atleidžiamas iš Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bei Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijų klebonu.

Kun. Artūras Vaškevičius yra atleidžiamas iš Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Valakbūdžio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią, ir skiriamas Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bei Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebonu.

Kun. Romas Budrevičius yra atleidžiamas iš Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu bei rūpintis Valakbūdžio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia ir pastoracija joje.


PAPILDYTA 2022 05 06

Kun. Rimas Pilypaitis, paliekant Viršužiglio koplyčios administratoriumi, yra atleidžiamas iš Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų, bei nuo pareigos aptarnauti Piliuonos koplyčią, ir skiriamas Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu.

Kun. Antanas Mickevičius yra atleidžiamas iš Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Skriaudžių Šv. Lauryno bei Ąžuolų  Būdos Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu.

Kun. Arūnas Simonavičius yra atleidžiamas iš Skriaudžių Šv. Lauryno bei Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio parapijų klebono pareigų ir skiriamas Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu, bei aptarnauti Piliuonos koplyčią.

 

Vyskupijos kurijos informacija