Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas 2021 09 14

2021 m. rugsėjo 14 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas.

Po Valandų liturgijos dieninės maldos, vyskupas Rimantas Norvila sveikino savuosius kunigus, po ilgos, 11 mėnesių trukusios pertraukos, kuomet dėl pandeminės situacijos nebuvo galima visiems drauge rinktis į nuolatinius susirinkimus.

Pirmoje dalyje vyskupas kvietė dalintis jaunimo ruošimo sakramentams organizavimo ir vykdymo parapijose modeliais ir darbo praktika. Trijų parapijų atstovai pristatė savo ruošimo sakramentams modelius, dalijosi įvairia patirtimi, naujais šio darbo organizavimo būdais, kurių pareikalavo pernai prasidėjusi ir tebesitęsianti karantino padėtis visoje šalyje. Būtent karantino laikotarpiu kilę iššūkiai kvietė parapijų katechetus ieškoti naujų darbo su jaunimu formų. Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Algirdas Žukauskas savo pasidalijime akcentavo ne tik vaiko, bet ir visos jo šeimos, tėvelių įtraukimą į veiklas parapijoje, besiruošiant vaikui sakramentams. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Giedrius Bakūnas ir Šventos Šeimos seserys kalbėjo apie nuotolinį darbą, video pamokas ir užduotis, jų pliusus ir minusus. Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis akcentavo aiškumą ir konkretumą organizuojant, planuojant ir vykdant visą ruošimo sakramentams procesą.

Pabaigoje vyskupas antrino kunigams pabrėždamas, kad kiekvienoje parapijoje vykstant katechezei kunigo vaidmuo yra labai svarbus, reikšmingas ir neužtenka visko pavesti vien katechetams, tačiau reikia ir parapijoje dirbantiems kunigams įdėti daug laiko, kūrybiškumo ir meilės tam darbui. Nors pandeminė situacija išlieka nestabili, tačiau ruošimo sakramentams laikotarpis turėtų viltingai ir pamažu įsibėgėti tam besiruošiančiose parapijose.

Antroje susirinkimo dalyje paliesti suaugusiųjų įkrikščioninimo programų organizavimo klausimai ir tvarka. Kun. Linas Baltrušaitis priminė, kad suaugusieji mūsų vyskupijoje yra ruošiami katechumenato centruose, esančiuose Alytuje, Garliavoje, Marijampolėje ir Šakiuose.