Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas 2022 12 13

2022 m. gruodžio 13 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijoje tarnaujančių kunigų ir nuolatinių diakonų susirinkimas.

Susirinkimas pradėtas bendra malda – Valandų liturgija.

Po jos vyskupas R. Norvila sveikino savuosius kunigus, diakonus, kartu trumpai pristatydamas šio susirinkimo eigą.

Pirmoje dalyje vyskupijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis apžvelgė vyskupų sinodo žemyninio etapo darbinį dokumentą „Išplėsk savo palapinės erdvę” (Iz 54, 2) išleistą 2022 m. spalio 24 d. Šis dokumentas savyje talpina sinodines įžvalgas, kurios iš viso pasaulio buvo gautos Vatikane, ten apibendrintos ir suformuotos į bendrą dokumentą (visą tekstą žr. čia). Kun. Baltrušaitis pakvietė susirinkusius kunigus rašyti savo atsiliepimus ir įžvalgas peržvelgus pilną dokumentą ir taip prisidėti prie sinodo iniciatyvos kūrimo. Taip pat kvietė aktyviai dalyvauti vyskupijos organizuojamame susitikime, kuriame bus keliami aktualiausi sinodinio kelio klausimai vyskupijoje ir kartu apsvarstyti, bei apibendrinti jie bus siunčiami į Lietuvos vyskupų konferenciją. Sinodo kryptis vedanti į bendrystę, dialogą, bendradarbiavimą, dalijimąsi atsakomybėmis, bendrą sprendimų priėmimą, kolegialumą Bažnyčioje visomis prasmėmis, teįneša atsinaujinimą.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta pal. Karoliui Akučiui, kurio relikviją šiais metais viešam pagerbimui bažnyčioje gavo Alytaus šv. Kazimiero parapija. Parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis dalijosi mintimis ir patirtimi apie ilgą, darbų ir maldos kupiną relikvijų laukimą, sutikimą ir įkurdinimą parapijoje. Taip pat pasakojimą praturtino asmeninė giliai palietusi patirtis ir liudijimai, kurie kalba apie pal. Karolio užtarimu gautas malones parapijoje ir už jos ribų.

Susitikimas užbaigtas bendrais pietumis, kurių metu buvo prisiminti ir pasveikinti amžiaus bei kunigystės jubiliejus švenčiantys dvasininkai.

Po pietų, posėdžiui rinkosi vyskupijos kunigų taryba.