VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KUNIGŲ SUSIRINKIMAS 2024 02 13

2024 m. vasario 13 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijoje tarnaujančių kunigų ir nuolatinių diakonų susirinkimas.

Susirinkimas, kaip įprasta, pradėtas bendra Valandų liturgijos malda.

Po jos vyskupas R. Norvila padrąsinančiu žodžiu sveikino savuosius kunigus, diakonus, kartu trumpai pristatydamas šio susirinkimo eigą.

Nemažai daliai mūsų tautiečių migruojant į kitas šalis, ten pasiliekant gyventi, svarbu supažinti su išeivijos sielovados situacija. Pirmoje susirinkimo dalyje arkivyskupas Lionginas Virbalas, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas lietuvių gyvenančių kitose šalyse sielovadai, dėkojo Vilkaviškio vyskupijos kunigams, talkinantiems lietuvių sielovadoje svetur. Aptardamas lietuvių sielovados situaciją užsienyje, vyskupas L. Virbalas įvairiais praktiniais pavyzdžiais pabrėžė tokios sielovados svarbą ir poreikį. Sielovados užsienyje plėtojimas ir patarnavimai yra vienas iš būdų padėti užsienyje esantiems lietuviams išlaikyti ryšį su Lietuva.

Artėjant Jaunimo sielovados forumui, kuris šiemet kovo 1-2 dienomis vyks Alytuje, Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro referentė Rūta, drauge su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovu Andriumi pristatė vyksiantį forumą ir kvietė jame dalyvauti, buriant jaunimą iš visos Lietuvos. Forumas yra skirtas aptarti darbo su jaunimu patirtį, perspektyvas, analizuoti jaunimo sielovados tendencijas ir aktualijas, ieškoti naujų sielovados būdų. Šių metų forumo tema – „Tu gali kurti”. Šiame forume yra laukiami kunigai, parapijų katechetai ir įvairiose parapijų tarnystėse su jaunimu dirbantys žmonės.

Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos departamento atstovai, lankydami visas vyskupijas dalijasi svarbia informacija apie tai, kaip pasiruošti ir ką daryti iškilus nenumatytoms ekstremalioms situacijoms. Tad ir šiame susirinkime buvo pristatytos rekomendacijos ir nurodymai, kaip elgtis iškilus įvairių grėsmių metu.