Vilkaviškio vyskupijos mokinių rašto darbų konkursas „ŠV. JONAS PAULIUS II – LIETUVOS JAUNIMUI”

Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos mokinių rašto darbų konkursas „ŠV. JONAS PAULIUS II – LIETUVOS JAUNIMUI”. Konkurso tikslas – paskatinti Vilkaviškio vyskupijos 5-12 klasių mokinius atidžiau įsižiūrėti į šventojo Jono Pauliaus II asmenybę, jo gyvenimo misiją bei santykį su jaunais žmonėmis, raginant juos atsiliepti į šventojo Jono Pauliaus II 100-ųjų gimimo metinių minėjimą Lietuvoje ugdyti gebėjimą pastebėti ir suprasti Dievo kvietimą kiekvienam asmeniui, pozityviai realizuoti save pasaulyje, Bažnyčioje, visuomenėje, skatinti vyskupijos jaunimą ieškoti tikėjimo pažinimą gilinančių veiklų bei šventojo Jono Pauliaus II kreipimuose į jaunimą ieškoti įkvėpimo ir atsakymo į gyvenimo prasmės ir laimės klausimus.
Konkursas vyko dvejose amžiaus grupėse: 5-8 klasių mokiniai konkursui pateikė laišką šventajam Jonui Pauliui II, atsakydami į jo žodžius Lietuvos jaunimui Kauno Dariaus ir Girėno stadione 1993 m., o 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai konkursui rašė esė „Ką atsakyčiau šv. Jonui Pauliui II-ajam į raginimą „Nebijokite ieškoti Dievo ir Jo tiesos“?“

Nors konkursas vyko visiškai neįprastomis sąlygomis, kai mokymasis – tik nuotoliniu būdu, džiugu, kad vis dėlto sulaukėme 25 laiškų ir 10 esė iš 8 Vilkaviškio vyskupijoje esančių mokyklų. Šis konkursas buvo ir gražus bendradarbiavimo pavyzdys, kadangi dalyvius konsultavo bei laiškus ir esė padėjo parašyti 8 tikybos ir 11 lietuvių kalbos mokytojų.
Darbus vertino Katechetikos centro sudaryta komisija.
5-8 klasių amžiaus tarpsnio laiško konkurse –
Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Katechetikos centro vadovas – vertintojas;
Regina Gintautaitė-Aželskienė, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos- daugiafunkcio centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja – vertintoja;
Neringa Kirkliauskienė, Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos, Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja (išsilavinimas lietuvių kalbos ir tikybos dėstymo pedagogika) – vertintoja.

9-12 ir I-IV gimn. klasių amžiaus tarpsnio esė konkurse –
Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis Baltrušaitis, Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas, nuolatinių diakonų ruošimo centro pastoracinės praktikos vadovas– vertintojas;
Vida Balickienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė (išsilavinimas filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija) – vertintoja;
dr. Laimutė Adomavičienė, nepriklausoma tyrėja, literatūrologė – vertintoja.

Skelbiame konkurso rezultatus:
5-8 klasių laiško popiežiui Jonui Pauliui II laimėtojai:

I vieta – Liucija Šerelytė, Alytaus Dainavos progimnazijos 5 klasės mokinė. Tikybos mokytoja Virginija Ptašnykienė, lietuvių kalbos mokytoja Rasa Žukauskienė.
II vieta – Gabija Andziulevičiūtė, Marijampolės marijonų gimnazijos 7 klasės mokinė. Tikybos mokytoja Rima Malavickienė, lietuvių kalbos mokytoja Neringa Šalčiūnienė.
III vieta – Saulė Kėvalaitė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos 8 klasės mokinė. Tikybos mokytoja Aldona Šidagienė.
III vieta – Ieva Samušytė, Marijampolės marijonų gimnazijos 7 klasės mokinė. Tikybos mokytoja Rima Malavickienė, lietuvių kalbos mokytoja Neringa Šalčiūnienė.

9-12 ir I-IV gimnazijos klasių esė konkurso laimėtojai:
I vieta – Gabija Krunkauskaitė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos I klasės mokinė. Tikybos mokytoja Eglė Čiaučionaitė.
II vieta – Adomas Svečiulis, VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazijos I klasės mokinys. Tikybos mokytoja Renata Markevičienė.
III vieta – Viltė Kačergiūtė, Marijampolės marijonų gimnazijos III klasės mokinė. Tikybos mokytoja Rima Malavickienė, lietuvių kalbos mokytoja Ina Subačienė.

Nuoširdžiai sveikiname laimėtojus, kurie bus apdovanoti padėkos raštais ir organizatorių prizais, kurie bus išsiųsti paštu. Visus konkurso dalyvius bei juos ruošusius mokytojus, atsiliepusius į Katechetikos centro kvietimą dalyvauti konkurse, kviesime į sveikinimų bei pasidalijimų renginį NUOTOLINIU BŪDU vasario 12 d. 15 val. Prisijungimo nuorodas išsiųsime tikybos mokytojams, prašydami pasidalinti su mokiniais ir juos ruošusiais lietuvių kalbos mokytojais.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė