Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos amžinųjų įžadų šventė

2023 m. gegužės mėn. 25 d. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos narės, bei nemažas būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, asociacijos kapelionas kun. Žydrūnas Kulpys, rekolekcijų vadovas kun. Virginijus Vaitkus, Kalvarijos parapijos klebonas kun. Algirdas Žukauskas.

Pagiedojus himną Šventąjai Dvasiai, vyskupas R. Norvila visus pasveikino ir pasidžiaugė, kad asociacijos narės sėkmingai vykdo prisiimtus įstatus, bei reglamento įsipareigojimus, kad daugėja duodančių įžadus našlių skaičius, atsiranda naujai norinčių jungtis į asociaciją.

Ganytojas akcentavo, kad labai svarbu suprasti, kad našlių įžadai yra: atsiliepiant į Dievo meilę ir kvietimą savo likusį gyvenimą paaukoti Dievui, atsakyti į Jo meilę, pasišvęsti Jam, vis labiau dalyvaujant vietinės Bažnyčios gyvenime pagal galimybes bei sugebėjimus, dar daugiau didinti ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai.

Šią dieną dvi našlės Angelė Kalvaitienė ir Aldona Šlinkšnienė davė amžinuosius skaistumo įžadus, dvi naujos našlės pradėjo pradinį formacijos etapą pagal asociacijos statutą ir reglamentą.

Vyskupas pakvietė ir kitas našles pasidomėti šios asociacijos tikslais ir esant pašaukimui atsiliepti į Dievo kvietimą ir paaukoti savo likusį gyvenimą Dievui.

Po šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko parapijos kavinėje agapei ir pabendravimui.

 

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos narė Birutė Žiemienė