2021 Viešpaties metai

Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis; o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. (Gal 4, 4–7)

Visus Vilkaviškio vyskupijos interneto puslapio lankytojus kuo nuoširdžiausiai sveikiname naujaisiais 2021 Viešpaties metais. Šią, sausio 1 dieną, prisimindami Švč. Mergelę Mariją, Dievo Gimdytoją melskime jos užtarimo ir globos naujiems metams, kad jie būtų išgyventi pagal Viešpatį ir su Viešpačiu.