Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija

KONTAKTAI

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia 
Gedimino g. 2, 69401, Kazlų Rūda

Klebonija ir raštinė
Gedimino g. 2, 69401, Kazlų Rūda
El. p. kazlurudosparapija@gmail.com


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9.30, 12 val.
  • Šiokiadieniais – 18 val.
  • Šeštadieniais – 10, 18 val.
  • Laidotuvių – 10 val.

Išpažintys klausomos 20 minučių prieš Šv. Mišias kiekvieną dieną

Švč. Sakramento adoracija Pirmą mėnesio sekmadienį nuo 13 iki 16 val.

Gegužinės pamaldos 18 val.

Birželinės pamaldos 18 val.

Rožinio malda 17.15 šiokiadieniais, 9.15 – šeštadieniais, 8.45 ir 11.15 sekmadieniais

ATLAIDAI

Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių
Švč. M. Marijos Vardo– rugsėjo 12 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Kazlų Rūdos miestas

Gyvenvietės ir kaimai:
Armališkės, Bebruliškė, Čečetai, Jūrė, Jūrės mstl., Kazlai I, Kajackiškė, Kazliškiai, Klevinė, Marackai, Mažoji Senažiškė, Nedėldaržis, Pačtoriškė, Sena Rūda, Smalinpetis, Šalniškė ir Valaitiškė.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija ribojasi su: Ąžuolų Būdos, Bagotosios, Pažėrų, Sasnavos, Skriaudžių, Višakio Rūdos ir Zapyškio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija (susirinkimas būna pirmaisiais mėnesio ketvirtadieniais klebonijoje po 18 val. Šv. Mišių)
  • Marijos Legionas (susirinkimas būna kiekvieną pirmadienį klebonijoje 12 val.)
  • gyvojo Rožinio grupė
  • Motinos maldoje (malda vyksta kiekvieną sekmadienį bažnyčioje po 12 val. Šv. Mišių)
  • Dievo Motinos komandos grupė (susirinkimas vyksta kartą per mėnesį vis kitoje šeimoje)

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ