Marijampolės Šv. Arkang. Mykolo parapija

KONTAKTAI

Marijampolės šv. arkang. Mykolo bazilika
J. Bendoriaus g. 1, 68309 Marijampolė
El. p. mykolo.parapija@gmail.com

Raštinė ir klebonija
J. Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė (marijonų vienuolyne)
Tel. 8 343 50938 faks. 8 343 51760

Koplyčia Lūginėje
Lūginės k. 4, Šunskų sen., Marijampolės r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 8, 9.30, 11, 12, 18 val.
  • Šiokiadieniais – 7.30, 8, 9, 18 val.
  • Šeštadieniais – 7.30, 9, 10, 18 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais po sumos šv. Mišių, pirmaisiais mėnesių penktadieniais po votyvos šv. Mišių, trečiaisiais mėnesių ketvirtadieniais po vakarinių šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais po rytinių šv. Mišių, šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių

Birželinės pamaldos sekmadieniais po rytinių šv. Mišių, šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių

Rožinio malda spalio mėn. sekmadieniais po rytinių šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val., šeštadieniais 17.00 val..

ATLAIDAI

Liturginis Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas – sausio 27 d.
Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų aštuondienis – liepos 12 d. ir du sekmadieniai, kuriais pradedamas ir užbaigiamas pal. Jurgio beatifikacijos metinių minėjimas
Šv. Antano Paduviečio – artimiasią birželio 13-tos d. sekmadienį
Šv. arkangelo Mykolo – artimiasią rugsėjo 29-tos d. sekmadienį


PARAPIJOS TERITORIJA

Visos Marijampolės miesto gatvės, esančios į šiaurę ir vakarus nuo ribos; Gedimino gatvės kairė pusė (neporiniai numeriai); Vytauto gatvės dešinė pusė (poriniai numeriai); Karinių dalinių teritorija kairėje Vytauto gatvės pusėje; Prienų plento šiaurinė pusė iki Patašinės parapijos; Kalvarijos plento vakarinė pusė iki Liudvinavo parapijos, taip pat rytinėje plento pusėje esanti Kumelionių kaimo dalis.

Žiūrint nuo Prienų plento į šiaurę: Puskelnių kaimas, Katiliškių kaimas, Mokolų kaimas, Skaisčiūnų kaimas, Meškučių kaimas, Būdviečių kaimas, Baraginės kaimas.

Parapija ribojasi su Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapija ribojasi su Liudvinavo, Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio, Patašinės, Sasnavos, Skardupių ir Šunskų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Liturginės grupės: ministrantai, adorantės; sumos, senjorų ir mišrus chorai;
  • Mokymo-katechezės grupės: vaikų ir suaugusių katechezės grupės, Alfa kursas;
  • Parapijos centrai: Caritas,
  • Draugijos, bendrijos ir grupės: Pal. J. Matulaičio draugija, Marijos legionas, Gyvasis rožančius, Pranciškonai pasauliečiai, Ateitininkai, Skautai, Valančiukai, Senjorų bendruomenė.

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Marijampolės Šv. Ark. Mykolo parapija
Juridinio asmens kodas 191293852
Adresas J. Bendoriaus g. 1, Marijampolė
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT287044060002080438