Kretkampio Šv. Diak. Stepono parapija

KONTAKTAI

Kretkampio Šv. diak. Stepono bažnyčia
Kretkampis, 71223 Šakių r.

Raštinė ir klebonija
Pušyno g. 8, Lekėčiai, 71225, Šakių r.
Mob. 8 698 88215


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 val. (kiekvieną sekmadienį išskyrus antrą mėnesio sekmadienį)

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 13.30 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 13.30 val.

ATLAIDAI

Šv. diak. Stepono – gruodžio 26 d.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus –birželio 29 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Jagėliškiai, Kašeliai, Kretkampis, Kvietiškiai, Mikytai, Nosiedai, Pavilkijys Šiuoriškiai ir Tirmėnai.

Parapija ribojasi su Lekėčių ir Žemosios Panemunės parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Pastoracinė taryba
  • Caritas
  • „Gyvojo rožinio“ kalbėtojai

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

PavadinimasLekėčių šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 191296058
Adresas Pušyno g. 8, Lekėčiai, 71225, Šakių r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT794010042100089894


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Kretkampio Šv. diakono Stepono bažnyčia stovi Kretkampio kaime, 5 km į šiaurės rytus nuo Lekėčių, 3,5 km į vakarus nuo Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios. Pastatyta iki 1918 m.

Istorija

Kretkampio dvaro savininkas Steponas Vaizbūnas 1866 m. pastatė mūrinę koplyčią savo šeimos nariams laidoti. Kunigas Romanas Zaremba 1908 m. ją suremontavo, pristatė medinę zakristiją. Iki 1918 m. kunigas Sabas pastatė erdvesnę medinę koplyčią ir joje laikė pamaldas. Kretkampyje 1940–1941 m. gyveno arkivyskupas Pranciškus Karevičius, vėliau prelatas Jonas Naujokas. Po Antrojo pasaulinio karo koplyčia veikia bažnyčios teisėmis.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, medinė. Vienabokštė, su prieangiu ir mūrine apside. Šventoriuje yra kapinės.