Bartninkų Šv. Apašt. Petro Ir Pauliaus parapija

KONTAKTAI

Bartninkų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčia
Basanavičiaus g. 59, Bartninkai, 70021 Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Basanavičiaus g. 61, Bartninkai, 70021 Vilkaviškio r.
Tel. 8 342 69355

Koplyčia
bažnyčios šventoriuje


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais –17 val.
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – gegužės sekmadieniais po šv. Mišių, kitomis savaitės dienomis – pagal susitarimą

Birželinės pamaldos – birželio sekmadieniais po šv. Mišių, kitomis savaitės dienomis – pagal susitarimą

Rožinio malda – pagal susitarimą

ATLAIDAI

Šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Akelaičiai, Aruodiškiai, Auksėnai, Bajorai, Bartninkai mstl., Dalgėnai, Geisteriškiai, Krijobaliai, Kunigiškiai, Kuosėnai, Kuosiai, Lakštučiai, Moliniškiai, Norvydai, Ožkabaliai I, Pagerniavė I, Pagerniavė II, Piliakalniai, Rasiai, Sausininkai, Skerpieviai, Skroblai, Šeškiniai, Šilbaliai, Šulai, Vartai, Vaisbūniškiai ir Vilkabaliai.

Bartninkų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija ribojasi su Akmenynų, Alksninės, Gražiškių, Keturvalakių, Lankeliškių, Pajevonio ir Vilkaviškio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Bartninkų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija
Juridinio asmens kodas 191297879
Adresas Basanavičiaus g. 59, Bartninkai, 70021 Vilkaviškio r.
Bankas …
A. s. …


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ