Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija

KONTAKTAI

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedra
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis

Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis

Raštinė ir klebonija
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
Tel. 8 342 53393
Parapijos svetainė internete

Parapijos namai
Vytauto g. 83, 70139, Vilkaviškis
Vysk. A. Karoso g. 2, 70140 Vilkaviškis
Tel. 8 342 53446
(Šiuo metu namuose įsikūrusios Šv. Šeimos seserys)

Caritas
Gedimino g. 19, LT-70147 Vilkaviškis

Antupių koplyčia
Ramybės g. 3, Antupiai, Vilkaviškio r.

Pūstapėdžių koplyčia
Aguonų g. 1, Pūstapėdžiai, Vilkaviškio r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS KATEDROJE:

  • Sekmadieniais – 9, 12, 18 val.
  • Šiokiadieniais – 8 ir 18 val.
  • Šeštadieniais – 9 ir 18 val.

ŠV. MIŠIOS ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIOJE

  • Sekmadieniais – 13 val.

ŠV. MIŠIOS ANTUPIŲ IR PŪSTAPĖDŽIŲ KOPLYČIOSE:

  • Kas antrą sekmadienį – 11 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje.

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais nuo 8.30 val. iki 18 val. šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – kasdien 17.40 val.

Birželinės pamaldos – kasdien po 18 val. šv. Mišių.

Rožinio malda – kiekvieną sekmadienį 11.20 val.; spalio mėnesį kasdien 17.30 val.

Kryžiaus kelias – gavėnios metu sekmadieniais po 9 val. šv. Mišių ir penktadieniais 17.20 val.

Rarotos pamaldos – advento metu sekmadieniais prie išstatyto Švč. Sakramento 8.20 val., šiokiadieniais 7.45 val., šeštadieniais 8.45 val.

ATLAIDAI

Švč. M. Marijos Apsilankymo – tituliniai gegužės 26 d. (keliama į paskutinį gegužės sekmadienį)
Vyskupijos globėjo šv. Antano – birželio 13 d.
Katedros konsekravimo – liepos 11 d. (keliama į pirmąjį liepos sekmadienį)

Antupių koplyčioje   Šv. Jono Krikštytojo – birželio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Juozapo – kovo 19 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Vilkaviškio miestas.

Gyvenvietės ir kaimai:
Antupiai, Bačkiškiai, Baraučizna, Bardauskai, Baziliškiai, Beraginė, Bučiūnai, Degsniškiai, Didieji Būdežeriai, Didieji Šelviai, Dvarkeliai, Giedriai, Gobiškiai, Gudeliai, Karaliai, Kisiniškiai, Krūzmargis, Kumelbaliai, Lobiškiai, Lukšiškiai, Majoriškiai, Matuliškiai, Mažieji Būdežeriai, Mažieji Šelviai, Merkšiškiai, Navininkai, Ožkabaliai, Pagramdai, Paplabūdiškiai, Paramoniškiai, Pašiliai, Pavembriai, Pūstapėdžiai, Serdokai, Simanėliškiai, Skriaudupis, Steponai, Stirniškiai, Suvalkai, Užbaliai, Varpininkai, Vekeriotiškiai, Vilkiškiai, Viščiakaimis, Vižaidai, Vokiškėliai ir Znočkai.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo ribojasi su Alksnėnų, Alvito, Bartninkų, Didvyžių, Gižų, Keturvalakių, Lankeliškių ir Žaliosios parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Liturginės grupės: Choras, vaikų chorulis, Šv. Rašto skaitovai, ministrantai, procesijos dalyviai;
  • Mokymo-katechezė grupės: vaikų rengimo Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentui grupės, Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui;
  • Parapijos centrai: Caritas, Šeimos centras, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Kolpingo šeima;
  • Maldos ir kitos grupės – „Marijos legionas“, Gyvojo Rožinio maldos grupė, 3 Anoniminių alkoholikų grupės, Viešpaties Jėzaus Atsimainymo maldos grupė.

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Juridinio asmens kodas 191298828
Adresas Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT13 4010 0401 0009 1538


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ