Kryžiaus kelio eisena ir šventų Velykų rytas Lazdijų parapijoje

Didysis Penktadienis – neeilinė diena visai Bažnyčiai. Ši diena ypatingai pažymėta ir Lazdijų šv. Onos bažnyčioje. Prieš vakaro pamaldas 16 val. į bažnyčią rinkosi parapijiečiai ir svečiai. Tai atgailos diena, kurios metu atliekamas Viešpaties kančios paminėjimas- Kryžiaus kelias. Visa procesija rikiavosi ir ėjo miesto gatvėmis, sustodami 14 stočių. Jose Kryžiaus kelio apmąstymus skaitė skaitovai iš įvairių įstaigų bei organizacijų.

   Šventųjų Velykų rytinės džiaugsmingosios Viešpaties Prisikėlimo Mišios prasidėjo sekmadienį 8 val. iškilminga procesija su Švenčiausiu Sakramentu kitaip negu kiekvienais metais, dėl šventoriaus rekonstrukcijos darbų, vyko taip pat miestelio gatvėmis. Džiaugiamės, kad, nors ir smulkiam lietučiui krentant, procesijoje dalyvavo daugybė tikinčiųjų.

Zita Lažaunykienė