Dvasininkai

Nuo 2002 m. pradžios Vilkaviškio vyskupu – Rimantas Norvila.

Šiuo metu vyskupijoje gyvena ir dirba 103 dieceziniai kunigai ir 4 kunigai vienuoliai. Juos atstovauja ir vyskupiją valdyti padeda 18-kos narių kunigų taryba.

Viešo juridinio asmens teises turi katedros kapitula, kurią sudaro 16 kanauninkų.

 

Po Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimo Liškiavoje 2018 m. rugpjūčio 28 d.