Ekonomo taryba

Prel. Vytautas Gustaitis,
Mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius,
Kun. Arvydas Liepa,
Prel. kan. Juozas Pečiukonis,
G. kan. Arūnas Užupis,
Kan. Valius Zubavičius OP.

 

Vilkaviškio vyskupijos Ekonominė taryba įsteigta 1992 m. rugpjūčio 11 d.

Ekonominės tarybos pagalba siekiama geriau tvarkyti bažnytinę nuosavybę ir spręsti su ja susijusius klausimus, pagal kan. 492-494.