Ekonomo taryba

Prel. Vytautas Gustaitis,
Mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius,
Kun. Arvydas Liepa,
Prel. kan. Juozas Pečiukonis,
G. kan. Arūnas Užupis,
Kan. Valius Zubavičius OP.