Bažnytinis teismas

J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. 8 343 922 20
Faks. 8 343 92715
El. p. tribunolas@vk.lcn.lt

Priima antradieniais 9–16 val.

Oficiolas – g. kan. bažn. t. lic. Egidijus Juravičius
Santuokos ryšio ir teisingumo gynėjai – kun. teol. lic. Audrius Kurapka
Teisėjai – kun. teol. lic. Sigitas Bitkauskas, kun. pastor. teol. dr. Miroslav Dovda, kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius, kun. teol. lic. Renaldas Janušauskas, kun. Aurimas Stiklakis, ses. bažn. t. lic. Lina Striokaitė SF, kun. teol. dr. Nerijus Vyšniauskas
Notarė – teol. lic. Alma Gurskienė
Įgaliotiniai – kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys, kun. teol. lic. Gintaras Urbštas
Ekspertė – Valdonė Matonienė

Vilkaviškio vyskupijos bažnytinis teismas nagrinėja visas šios vyskupijos santuokų negaliojimo, ginčo, bažnytinės teisės pažeidimų ir nusikaltimų bylas, išskyrus tas, kurios rezervuotos Romos Popiežiui arba Apaštalų Sosto tribunolams.