Caritas

Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel./faks. 8 343 56338,  Tel. 8 655 16739
El. p. vvcaritas@gmail.com
Svetainė internete: vvcaritas.lt

Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Direktorius – kun. Gintaras Urbštas
Direktoriaus pavaduotoja – Giedrė Volff
Buhalterė – Giedrė Kazanavičiūtė

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas misija – liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Vilkaviškio vyskupijos  parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas vizija – būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius asmenis telkiančia (Vilkaviškio vyskupijos) bendruomene, kuri:

 • vienija bendruomenės narius, norinčius dirbti kartu dėl pažeidžiamų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų gerovės,
 • gyvena/veikia/įgyvendina karitatyvinės tarnystės tapatybę ir bendradarbiauja su Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje veikiančiais valstybiniais ir nevyriausybiniais juridiniais asmenimis.
 • karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybė. Taip pat ji įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

Kas yra „Caritas“?

„Caritas“ (lot. gailestingoji meilė) – tai tarptautinė katalikiška organizacija, turinti daug veidų. Tai:

 • tarptautinis pagalbos tinklas, kovojantis su skurdu visame pasaulyje;
 • organizacija, ginanti žmogaus teises ir besirūpinanti kiekvieno pagalbos prašančio orumo išsaugojimu, nepriklausomai nuo rasės, religijos, lyties ir tautybės;
 • bendruomenė, susitelkusi padėti, skatinanti žmogaus augimą ir vystymąsi, lydinti ir padedanti įveikti krizes, stiprinanti ir palaikanti, veikianti ir atjaučianti.

„Caritas“ yra pasaulinis judėjimas, dirbantis vardan teisingesnio ir geresnio pasaulio, įkvėpimo veiklai ieškantis Katalikų bažnyčios socialiniame mokyme.

Pirmoji „Caritas“ organizacija 1897 metais įsikūrė Vokietijoje, Freiburge. Netrukus šios organizacijos ėmė kurtis ir kitose šalyse. 1950 metais jos susijungė į „Caritas Internacionalis“ tinklą. Šiuo metu tinklas vienija 162 nacionalines „Caritas“ organizacijas, veikiančias 200 šalių.

Caritas padaliniai:

 • Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centras „Rūpintojėlis“
  Bažnyčios g. 42, LT-68309 Marijampolė
  Faks. 8 343 59983
  M. tel. 8 607 91316
  El. p. pc.rupintojelis@gmail.com
  Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Tikslas: specialistai konsultantai teikia informacinę, psichologinę ir socialinę pagalbą  socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis ir jų šeimos nariams, seniems ir neįgaliems žmonėms ir kitiems asmenims, vykdo prevencinę švietėjišką veiklą.

Vadovė – Samanta Novogrodskienė

Vilkaviškio vyskupijos Caritas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“
Vasario 16-osios g. 48

LT-69210 Kalvarija
M. tel. 8 671 53943
El. p. caritas@ziniukasvdc.lt

Vizija – dienos centrą paversti traukos centru, skatinančiu vaikų laisvalaikio užimtumą bei socialinių įgūdžių ugdymą. Puoselėti vaikų ir jų šeimų dvasines vertybes.

Vadovė – Renata Jarimavičienė


DEKANATŲ CARITAS CENTRAI

Aleksoto dekanatas

Dekanas – kun. Gintaras Urbštas (Garliava)
Dekanato Caritas centro vedėjas – diak. Egidijus Cibauskas tel. +370 69927160

Alytaus dekanatas

Dekanas – g. kan. Arūnas Užupis (Alytus, šv. Angelų Sargų parapija)

Lazdijų dekanatas

Dekanas  – kan. Vytautas Prajara  (Meteliai)
Dekanato Caritas centro vedėja – Onutė Juodkienė tel. +370 687 59771

Marijampolės dekanatas

Dekanas – kan. Deimantas Brogys (Šunskai)
Dekanato Caritas centro vedėja – Jolanta Giraitienė

Prienų dekanatas

Dekanas – kan. Jonas Baliūnas (Prienai)
Dekanato Caritas centro vedėja – Janina Vilkienė tel. +370 61588613

Šakių dekanatas

Dekanas – kan. Donatas Jasulaitis (Kudirkos Naumiestis)
Dekanato Caritas centro vedėja – Vilija Matulaitienė tel. +370 61493245

Vilkaviškio dekanatas

Dekanas – prel. kan. Vytautas Gustaitis (Vilkaviškis)
Dekanato Caritas centro vedėja – Gema Barkauskienė tel. +370 68730261

Vilkaviškio vyskupijos Caritas laukia ir Jūsų paramos:
AB SEB LT47 7044 0600 0782 6570
Nuoširdžiai dėkojame visiems, remiantiems mūsų vykdomą veiklą.

Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija „Carito“ globojami parapijiniai senelių globos namai:

 • Všį Kazlų Rūdos Socialinės paramos centras
 • Všį Marijampolės šv. Ark. Mykolo parapija

Parapijose veikiantys „Carito“ vaikų dienos centrai:

Aleksoto dekanate

 • Šv. Kazimiero parapijoje

Alytaus dekanate

 • Alytaus šv. Kazimiero parapijoje

Marijampolės dekanate

 • VŠĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro vaikų dienos centras „Šypsniukas“
 • Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijoje
 • Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijoje

Veikia dvi parapijinės labdaros valgyklos:

 • Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
 • Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje