Jaunimo centras

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras

Bendoriaus g. 3, Marijampolė, LT68309
Tel. 8 671 88763
El. p. jaunimo.vvjc@gmail.com
Svetainė internete www.vvjc.lt

Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Vadovas – kun. Vytautas Mazirskas
Referentas – m. vad. mgr. Aurimas Galianovas
Referentė – k. indstr. mgr. Rūta Jurkšaitė

 

VšĮ Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras (toliau VVJC) įsteigtas 1998 m. spalio 14 d. Steigėjas – Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC. VšĮ likviduota ir 2015 m. birželio 25 d. įsteigta religinė bendruomenė. Vadovaujasi Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos patvirtintais įstatais.

VVJC tikslas: auklėti vaikus ir jaunimą dorus, kilnios krikščioniškos dvasios, tvirto būdo, sveikus, sąmoningus žmones, naudingus piliečius savo kraštui ir pasaulio bendruomenei bei Mistiniam Kristaus Kūnui – Katalikų Bažnyčiai.

VVJC veiklos rūšys: papildomas mokymas (neformalus); jaunimo organizacijų veikla; sporto veikla; poilsio ir pramogų organizavimo veikla; leidyba.

Reguliariai vyksta jaunimo centro pastoracinės tarybos susitikimai, vadovaujami Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos. Ją sudaro visų dekanatų kunigai, įgalioti vyskupo, dalyvauti tarybos veikloje.

Tradiciniai jaunimo centro renginiai: Lietuvos jaunimo dienos; Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena; lyderių, komunikacijos mokymai; piligriminiai žygiai; Ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla; seminarai; rekolekcijos; chorų šventės; ministrantų akademijos. Vykimo į pasaulio jaunimo dienas ir į Taizé organizavimas.

Rėmėjai: Vilkaviškio vyskupijos kurija, Vokietijos Katalikų solidarumo akcija „Renovabis“, Lietuvos katalikų religinė šalpa.

Kviečiame pasižvalgyti:
po ministrantų adoruotojų ir giedotojų stovyklą:

 

po Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro istoriją: