Šeimos centras

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras

J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. 8 343 53552
El. p.  seimos.c@vk.lcn.lt

Priima:
pirmadieniais 13–17 val., antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9-17 val., išeiginės –penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis

Kuratorius – kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys
Direktorė – Diana Pukelienė
Programų koordinatorė – Laima Kuzmienė

 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS:

 • Palaiko ryšius su Lietuvos Šeimos centru,
 • Koordinuoja dekanatų Šeimos centrų veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą,
 • Organizuoja seminarus, susitikimus, stovyklas,
 • Padeda savanoriams pasirengti darbui Šeimos centruose.

VEIKLOS TIKSLAS

 • Remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir palaikyti šeimą.

VEIKLOS UŽDAVINIAI

 • Rengti jaunimą krikščioniškam šeimos gyvenimui
 • Padėti šeimoms gyventi pagal krikščioniškos moralės principus
 • Organizuoti šeimų krikščionišką ir pedagoginį švietimą
 • Konsultuoti įvairiais šeimos gyvenimo klausimais
 • Burti šeimų grupes

PROGRAMOS IR VEIKLOS SRITYS

I. JAUNIMO RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS ,,PAŽINK SAVE“
Paskaitos, pokalbiai, diskusijos, naudojant videofilmus bei kitas priemones

II. SUŽADĖTINIŲ RENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

III. PAGALBA ŠEIMOMS
paskaitos tėvams mokyklose
Įvairios šeimų savišvietos, maldos ir savitarpio pagalbos grupės

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRO PADALINIAI DEKANATUOSE:

Aleksoto dekanatas
Atsakingas asmuo – Žaneta Lenkuvienė
Būtina išankstinė registracija
El. p. zaneta.lenkuviene@gmail.com
Vytauto g. 61A, Garliava
Tel. 8 672 00780

Zapyškio šv. Jono Krikštytojo parapija
Atsakingas asmuo-Vita Arlickienė
Būtina išankstinė registracija
El. p.: zapyskis.parapija@gmail.com
Adresas: Bažnyčios g. 9, Zapyškis, Kauno r.
Tel. Nr.: 8-622 47256
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Zapyskioparapija/

Alytaus dekanatas
Atsakingas asmuo – Dalia Labukienė
Sužadėtinių kursai vyksta – darbo dienomis ir savaitgaliais
Būtina išankstinė registracija
El. p. alytaus.seimos.c@gmail.com
Savanorių g. 8, Alytus
Tel. 8 675 20064
Facebook puslapis

Lazdijų dekanatas
Atsakingas asmuo – Irena Žukauskienė
Sužadėtinių kursai vyksta – antradieniais 18.00 val.
Būtina išankstinė registracija
El. p. Irena.z@inbox.lt
Dainavos g. 4, Lazdijai
Tel.  8 687 56773

Marijampolės dekanatas
Atsakingas asmuo – Lina Braukylienė
Sužadėtinių kursai vyksta – darbo dienomis ir savaitgaliais.
Būtina išankstinė registracija
El. p. braukyliene.l@gmail.com
Vytauto g. 25, 68309 Marijampolė
Tel. 8 686 78711 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.)

Prienų dekanatas
Atsakingas asmuo – Rita Stravinskienė
Sužadėtinių kursai vyksta
Būtina išankstinė registracija
Kęstučio g. 16, Prienai
Tel. 8 645 96211

Šakių dekanatas
Atsakingas asmuo – Vaidas Balčiūnas
Sužadėtinių kursai vyksta – antrą mėn. sekmadienį 11.00 val.
Būtina išankstinė registracija
El. p. v.balciunas@zebra.lt
Bažnyčios g. 5, Šakiai
Tel. 8 613 87513

Vilkaviškio dekanatas
Atsakingas asmuo – Ina Striokienė
Sužadėtinių kursai vyksta – pagal susitarimą su vedėjais.
Būtina išankstinė registracija
El. p. vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com
Vytauto g. 83, Vilkaviškis
Tel. 8 687 18756
Facebook puslapis


INFORMACIJA SUŽADĖTINIAMS

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje galiojančia tvarka, santuokai registruotis privalo ne vėliau kaip PRIEŠ 5 MĖNESIUS iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos, kreipiantis į vieno iš besituokiančiųjų parapiją.

Sužadėtiniai norintys dalyvauti pasirengimo Santuokos sakramento kursuose kviečiami registruotis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centre, pildant registracijos anketą internete.

Iškilus klausimams skambinti telefonais:
8 606 74481 – Diana
8 614 62621 – Laima
Arba rašyti el. paštu – vvsc.registracija@gmail.com

 • Užsiregistravusios poros bus nukreipiamos į artimiausias (pagal gyvenamą vietą) pasirengimo Santuokos sakramentui grupes.
 • Sužadėtinių rengimas yra vykdomas pagal 2006 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvirtintą, pasirengimo Santuokos sakramentui programą „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9-10)
 • Šią programą sudaro 8 temos. Ji įgyvendinama ne didesnėse, kaip 8 porų grupėse. Jos metu naudojama programai skirta metodinė medžiaga „Užrašai kūrybingiems pasimatymams“.
 • Visoje programoje privalo dalyvauti abu sužadėtiniai.
 • Primename, kad kreiptis į kunigą toje parapijoje, kurioje planuojate santuoką ir susitarti dėl santuokos datos, turite ne vėliau, nei likus 5 mėn. iki numatytos santuokos datos.
 • Norėdami užtikrinti gerą pasirengimą, prašome registruotis į kursus likus ne mažiau nei 4-5 mėnesiams iki santuokos.

Santuokos sakramentą galima priimti:

 • sulaukus 18 metų;
 • nesant kitų kliūčių Bažnytinei santuokai;
 • pristačius Krikšto liudijimą, laisvo stovio pažymą ir priėmus Sutvirtinimo sakramentą;
 • išklausius kursus dekanato šeimos centre.

Reikalingi dokumentai:

 • Krikšto sakramento liudijimas;
 • Sutvirtinimo sakramento liudijimas;
 • leidimas tuoktis už parapijos ribų (jei tuokiamasi ne kurio nors besituokančio parapijoje);
 • pažyma apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus.

Bendradarbiai: VV Jaunimo centras, vyskupijos ir parapijų Caritas, Maltos ordinas , VV Katechetikos centras, Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, Moters veiklos centras, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Laikinos vaikų globos namai, šv. Šeimos vienuolijos seserys ir kiti savanoriai.

Rėmėjai: Renovabis, JAV Vyskupų konferencija, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Vilkaviškio vyskupijos kurija, Marijonų vienuolija, Marijampolės savivaldybė.