Garliavos Švč. Trejybės parapijos bendruomenės šventė

Pirmąjį 2020 metų penktadienį garliaviečiai susibūrė į tradicinę Garliavos Švč. Trejybės parapijos bendruomenės šventę. Ji prasidėjo Garliavos šlovinimo grupės giesmėmis bažnyčioje. Sunku patikėti, kad ši gausi ir puikiai skambanti jaunimo grupė šlovinti pradėjo tik prieš vienerius metus. Už mūsų parapijos šlovinimo grupę jos gimtadienio proga, o taip pat už kitus Garliavos Bažnyčios narius buvo aukojamos šv. Mišios.

Po maldos šv. Mišiose šventė tęsėsi bendrystės agape parapijos namuose. Visiems buvo miela prisiminti sėkmingus ir įkvepiančius praėjusius metus. Ypatingai pasidžiaugta visos Garliavos švente tapusiu mūsų parapijos 210 metų Jubiliejaus minėjimu, naujai pradėta suaugusių Katechumenato programa. Klebonas kun. Gintaras Urbštas nuoširdžiai padėkojo kartu tarnaujantiems kunigams Kęstučui Bekasovui ir Kęstučiui Stankevičiui, diakonui Egidijui Cibauskui, referentei Ramunei Kuprienei, vargonininkui Viktorui Jermolovui, ūkvedžiui Robertui Mockui, katechetėms Marijai Railienei bei Editai Kederytei – Naujokaitienei, o taip pat aktyviems parapjiečiams-savanoriams. Metų parapijiečio nominacija buvo įteikta zakristijonui Kazimierui Rarivanui. Tuo tarpu visų parapijiečių vardu kleboną, abu kunigus bei diakoną pasveikino Vita Buzienė. Savo pasirodymu šventinį vakarą praturtino Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai, o nuotaikingai pabaigė gyvo garso grupė „Marių krantai“.

Dėkojame renginio vedėjai Viktorijai Ivanauskaitei už drąsų debiutą, UAB „Bijola“už tortą, diak. Egidijui Cibauskui ir Rasai Cibauskienei už karštą patiekalą bei visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Iš tiesų, šventė yra visada, kai Dangus priartėja ar net visai nusileidžia ant žemės. To Garliavos Švč. Trejybės parapjjoje būta praėjusiais metais. Tikime, kad Garliavos Bažnyčiai Dievas padės kurti Dangų ir ką tik prasidėjusiais Naujais Viešpaties metais.