Levandų žydėjimo ir bendrystės šventė Pilviškiuose

Pilviškių Švč. Trejybės parapijos (Vilkaviškio dekanatas) pastoracinės tarybos iniciatyva liepos 10-oji, eilinis sekmadienis, iš anksto buvo paskelbtas kaip levandų žydėjimo ir parapijos bendrystės šventė. Ir sutapimas dėkingas: dienos Evangelijos ištrauka pagal Luką kalbėjo apie gerąjį samarietį, gailestingumą su Jėzaus atsakymu į klausimą, kas yra tavo artimas… Pilviškiečiai savo švente siekė paliudyti tikinčiųjų tarpusavio supratimą, artimo meilę, gyvenimo džiaugsmą.

Susirinkusieji meldėsi pakvipusioje levandų puokštelėmis išpuoštoje bažnyčioje. Po šv. Mišių parapijos bendruomenės ir kitų organizacijų atstovai, Pilviškių seniūnas nuoširdžiausiais žodžiais ir gėlėmis sveikino savo parapijos kleboną kun. Gediminą Bulevičių su penkerių metų tarnystės Pilviškių parapijoje sukaktimi.

Žmonės pasiliko valandėlei šventovėje, lydimi nuostabių vargonų muzikos garsų: J. S Bacho preliudus grojo kunigas kanauninkas Gracijus Sakalauskas. Po koncerto kiekvieną išeinantį iš šventovės parapijos bendruomenės atstovai apdovanojo levandų puokštelėmis. Šventė buvo pratęsta šioje parapijoje tradicine tapusioje agapėje su suneštinėmis vaišėmis ir ant laužo keptomis dešrelėmis. Beje, naujieji vargonai Pilviškių bažnyčioje suskambo praėjusių metų rugsėjį. Jų pašventinimo šventėje grojo taip pat kun. kan. Gracijus Sakalauskas.

Levandų laukelis prie Pilviškių bažnyčios įkurtas prieš trejus metus. 2020 metų balandį parapijos aktyvas pasodino pirmuosius 110 krūmelių, po to plotelis padidėjo daugiau nei dvigubai. Daigus dovanojo pilviškiečiai, moterys nešė ir iš savo darželių. Šios vasaros tinkamas klimatas padėjo levandoms išsiskleisti visu grožiu. Šventei puokšteles ruošusios moterys ir jaunieji talkininkai nuskynė tik mažytę dalį iš žiedų jūros. Likusius žiedus taip pat netrukus nuskins ir paruoš puokšteles Žolinės šventei. Pirmųjų dvejų metų „derlius“ taip pat buvo išdalintas  žmonėms ne tik per ankstesnes Žolines. Susmulkintas levandas į moterų pasiūtus krepšelius sudėliojo jaunimas ir kartu su miestelio bendruomenės pirmininke Loreta Bieliukiene pernai per adventą aplankė ir kvapniomis dovanėlėmis pradžiugino parapijos senolius.

Kuklūs, bet su meile atliekami darbai suartina žmones, pradžiugina širdis. Gyvąją bažnyčią, savo parapijos bendruomenę pilviškiečiai stiprinasi paprastai ir draugiškai palydimi savo klebono kun. Gedimino Bulevičiaus patarimo ir bendro buvimo maldoje ir ūkio darbuose.

Po per pandemiją slėgusios atskirties, nuo pernai pilviškiečiai aktyviai įsijungė į Alfa kurso programą, vėliau savo supratimu ir įžvalgomis dalijosi septyniuose Popiežiaus paskelbto sinodinio kelio susitikimuose. Parapijos žmonės mielai įsijungia ir į kitas veiklas, dalyvauja liturgijoje. Po Sutvirtinimo sakramento aktyviais bažnyčios nariais tapo keli jaunuoliai; parapijos klebonas jiems rugpjūčio pradžioje dovanoja kelionę į Taize bendruomenę.

Artmiausias  pilviškiečių rūpestis – ruoša didiesiems šv. Baltramiejaus atlaidams rugpjūčio pabaigoje. Jau čia kaip taisykle, kad prieš šią šventę pastoracinės tarybos nario Kęstučio Brazio iniciatyva apkarpomos šventoriaus liepos, o  estetiškai tvarkingai atrodantis bažnyčios šventorius yra miestelio bendro grožio ir gėrio dalis.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.