Pašvęstas gyvenimas

Vilkaviškio vyskupijoje veikiančios pašvęstojo gyvenimo bendruomenės

  • Moterų:

-Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija (MVS)
-Šventosios Šeimos seserų kongregacija (SF)
-Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija (ACJ)
-Šv. Elzbietos seserų kongregacija (CSSE)
-Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE)


  • Vyrų:

-Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų (MIC) kongregacija


  • Pasauliečių pašvęstojo gyvenimo institutai:

-Pasauliečių pranciškonų ordinas
-Lietuvos dominikonų trečiasis ordinas


Bendras visų Lietuvoje veikiančių pašvęstojo gyvenimo bendruomenių puslapis – vitaconsecrata.lt