Šeštokų bažnyčios bokštai jau iš tolo švyti: suremontuota bažnyčios išorė

Šie metai Šeštokų parapijos tikintiesiems ypatingi. Naujomis spalvomis nušvito Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčia, kuri jau prašyte prašėsi remonto. Tad buvo plačiai užsimota: kapitališkai sutvarkyti bažnyčios išorę. Šiandien užsibrėžti darbai atlikti: suremontuota bažnyčios išorė. Bet labiausiai pačius šeštokiečius džiugina tiesūs dangun kylantys maldos namų bokštai.

Šeštadienį Šeštokuose didelis sujudimas:  Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčioje Padėkos diena ir Mokytojų diena. Tokią neeilinę dieną į bažnyčią sugužėjo daug garbių svečių: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė, vicemeras Audrius Klėjus, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Margelis bei Šeštokų seniūnijos seniūnė Liana Audzevičienė ir Šeštokų mokyklos direktorė Alma Burbaitė. Tądien Šeštokų parapijoje viešėjo ir Lazdijų dekanato dekanas- kan. Vytautas Prajara, ir Rudaminos parapijos klebonas Alfredas Nėnius.

Tądien pasidžiaugta darbų pabaiga. Ir kaip nepasidžiaugti tiesiais bažnyčios bokštais kylančiais dangun, iš išorės kapitališkai suremontuota bažnyčia, kuri jau buvo avarinėje būklėje. Tačiau Šeštokų parapijos klebonas Eugenijus Naujalis jau dabar puoselėja viltį ir planuoja naujus darbus. Anot jo, Dievui davus ir bažnyčios vidų susiremontuotume. Lazdijų rajono vadovė Ausma Miškinienė tikino, kad Šeštokų parapija nėra ta, kuri daugiausia gavusi lėšų, tad, be abejo, gali dar tikėtis.  O juk ne paslaptis, jog vis norima, kad būtų gražiau ir mieliau, ir akims, ir širdims. „Aš nesakau nei taip, nei ne. Kai bus priimami sprendimai, tada matysime, tačiau galimybė, žinoma, yra“,- patikino rajono vadovė jau po Šv. Mišių ir koncerto, surengtose vaišėse, į kurias kviesti visi dalyvavusieji Padėkos dienoje.

Po karo dvarininkaitės seserys Beldauskaitės bažnyčios reikalams paaukojo 8 margus žemės ir klebonijai užrašė vieną ne naują, tačiau gyvenimui tinkamą namą su ūkiniais pastatais. 1921 m. gegužės 3 d. Seinų vyskupas Antanas Karosas pasirašė Šeštokų parapijos įkūrimo dokumentą. 1924 m. spalio 12 d. kan. J. Laukaitis bažnyčią pašventino Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos titulu“,- parapijos istoriją priminė Agnė Milkuvienė. Tądien dėkota Dievui už jo bekraštį gerumą ir Švč. Mergelei Marijai už jos globą. Melstasi, savo dalyvavimą tikintieji išreiškė atnašomis. Tokia jau diena Šeštokuose: džiaugtasi ir dėkota. Šeštokų bažnyčios pastatas yra klasikinio stiliaus, graikiško kryžiaus formos, medinis, su dviem dideliais bokštais  kylančiais dangun“,- sakė vyskupo generalvikaras – mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius.

Šeštokų parapijos klebono kun. Eugenijaus Naujalio rūpesčio dėka šiandien Šeštokų bažnyčia džiugina akį.  Susitelkimu, pastangomis bei ganėtinai greitai atliktais bažnyčios atnaujinimo darbais džiaugiasi visa tikinčiųjų bendruomenė. „Padėkokime Šeštokų parapijos klebonui už jo rūpestį“,- paragino visus rajono vadovė Ausma Miškinienė. Plojimais dėkota klebonui organizavusiam šį prasmingą darbą. Dėkota ir kiekvienam paaukojusiam bažnyčios remontui. Padėkota ir Lazdijų rajono savivaldybei, buvusiam merui Artūrui Margeliui ir dabartinei merei  Ausmai Miškinienei,  už skirtas lėšas, taip pat Vilkaviškio vyskupijai bei visiems geradariams supratusiems, jog tikrai reikia. Toks  susitelkimas bendram labui, tikrai pakylėja dvasiškai. Užsispyrimo dėka šiandien jau galima džiaugtis labai gražiu rezultatu. Smagu, jog žmonės moka pajausti bendrą reikalą, geba susikalbėti, o tądien spaudė vienas kitam ranką linkėdami ramybės, patys džiaugėsi ir vieni kitiems dėkojo. Tik Šeštokų parapijos klebono Eugenijaus Naujalio sukurtas filmas apie bažnyčios tvarkymo darbus dar kartą priminė, kokioje prastoje būklėje buvusi bažnytėlė ir jau pasigrožėta visai kitokiu vaizdu, skambant angeliškoms giesmėms po bažnyčios skliautais… Šeštokų bažnyčios atnaujinimas yra gražus pavyzdys mokėjimo susitelkti bendram darbui.

„Jauskimės jaukiai“,- kvietė visus susirinkusius rajono vadovė. Bendryste džiaugėsi ir Šeštokų mokyklos direktorė Alma Burbaitė dėkodama klebonui, kuris visada lankosi visuose mokyklos renginiuose. Sveikindama mokytojus su Mokytojo diena direktorė pasveikino visus esamus ir buvusius mokyklos mokytojus sakydama, kad mokykloje visi yra laukiami. Mokytojams sveikinimų ir prasmingų linkėjimų netrūko, mat kartu švęsta ir Mokytojų diena. O šventiniame koncerte dainavo mažoji Liucija Ažukaitė. Šeštokų kultūros namų moterų ansamblis „Kaimynės“ (vadovas Vitas Trampas). Ir visi kartu uždainavo susikibę už rankų ir nuskambėjo darni daina, prasmingi žodžiai iš lūpų į širdis …

O paskui visų susirinkusiųjų, ir parapijiečių, ir svečių laukė šventinės vaišės Šeštokų parapijos namuose.

Šeštokų bažnyčios atnaujinimo pavyzdys išties liudija, kad bendrystėje gali būti atlikti prasmingiausi darbai. Tai puikus pavyzdys.

Dineta Babarskienė
Autorės nuotr.