Tęsiasi jubiliejiniai pal. Jurgio Matulaičio atlaidai

Ypatingu būdu ėjo Kristus pasaulio tvarkyti…

Ši Palaimintojo mintis galėtų būti pagrindine Liepos 14 d. atlaidų iškilmėje, kai į Baziliką rinkosi Šakių dekanato tikintieji, kur jie drauge su kitais atvykusiais piligrimais meldėsi už švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus, t.y. už visus bendram gėriui tarnaujančius. Šv. Mišias celebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo kunigai iš Šakių ir Marijampolės dekanatų. Vyskupas pasidžiaugė maldininkais ir piligrimais, ypač atvykusiais iš tolimojo Pandėlio. Šv. Mišių metu giedojo Šakių parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras, vadovaujamas Birutės Gurskienės.

Šios dienos katechezę ir homiliją sakė Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) neparapinės bažnyčios rektorius – kunigas teol. lic. Aldonas Gudaitis SJ. Kunigo apmąstymuose daug dėmesio buvo skiriama Palaimintajam, kuris taip pat visu savo gyvenimu tarnavo, kaip ir Kristus, teigęs, kad atėjo ne tam, kad Jam tarnautų, bet atėjo pats tarnauti. Toks buvo ir Palaimintasis, kuris ne viename savo rašte paliesdavo socialinius klausimus, kalbėjo, kad reikia tarnystės mokytis iš Kristaus, kuris „ypatingu būdu ėjo pasaulio tvarkyti“, siekdamas kiekvieną žmogų paliesti iki sielos gelmės.

Kunigas Aldonas homilijoje kalbėjo apie atlaidų reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime, kad Šventoji Dvasia kiekvienam padėtų išgirsti, atrasti, suprasti, kas jam yra svarbiausia. Nes, pvz., Palaimintasis buvo ne tik didus, bet ir ligų maišelis. Tačiau būdamas silpnas ir trapus neakcentavo savo ligų. Gera naujiena, kad stiprios asmenybės įtakoje ir mes stiprėjame. Nenuvertinkime savęs, Palaimintojo pavyzdys mus drąsina, matome, kad Dievas per silpnuosius gali nuveikti didžius dalykus.

Visuotinėje maldoje užtariant Palaimintajam meldėmės už Popiežių, vyskupus, kunigus, už Tėvynę, už visus mokytojus, katechetus, švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus, už visus bendram gėriui tarnaujančius prašydami malonės, kad jie noriai ir uoliai iš pašaukimo vykdytų savo pareigas, skelbtų Viešpaties žodį, mokytųsi ir semtųsi stiprybės iš Dieviškosios malonės turtų.


Liepos 15 d., ketvirtadienis. Penktoji Palaimintojo atlaidų diena skirta kunigams ir pašvęstiesiems. Bazilikon susirinkę tikintieji bei piligrimai iš Lazdijų dekanato kartu su kitais meldėsi už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius. Šv. Mišias celebravo kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir gausus būrys kunigų iš įvairių dekanatų, Marijos Radijo direktorius kunigas Saulius Bužauskas. Gausiai dalyvavo įvairių kongregacijų seserys vienuolės: Šventosios šeimos, Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus, Eucharistinio Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių. Giedojo Marijampolės kultūros centro choras „Suvalkija“, vadovė Virginija Junevičienė.

Katechezę ir homiliją sakė Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Homilijoje kunigas Ramūnas priminė Šventojo Rašto žodžius apie Dievo valios vykdymą ir mokinių pasiuntimą į pasaulį „kaip avinėlius tarp vilkų“. Kodėl silpnus tarp stiprių? Pats Jėzus ateina su mylinčia širdimi taip norėdamas parodyti žmogui, koks jis turėtų būti. Paklauskime savęs: ar esu pakankamai silpnas, kad tapčiau Jėzaus sekėju? O mūsų stiprybė (nenuolankumas) tampa kliūtimi Dievo malonei. Avinėlio paprastumas leidžia žmogui priartėti prie Dievo širdies. Silpni sekėjai – Dievo jėga ir stiprybė. Dažnai pašaukimas pajuntamas, kai esi silpnas, pažeidžiamas ir reikalingas Dievo pagalbos. Kuo didesnis silpnumas, tuo akivaizdesnė Dievo malonė. Apibendrindamas homiliją klausė: ar esame pakankamai silpni, kad būtume šventais kunigais? Ir melsti: duok malonę išlikti šventam; duok malonę nugalėti gerumu. Ir palinkėjo „augimo tikėjime“!

Parengta pagal V. Mickuvienės tekstus marijampolesbazilika.lt 

Nuotr. Tomas Vitkauskas (daugiau nuotraukų facebook paskyroje Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika)