Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai 2023 m.

Kun. Vilius Sikorskas, paliekant kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų.

Kun. Rimas Pilypaitis, paliekant kitose pareigose, yra atleidžiamas nuo pareigos aptarnauti Piliuonos koplyčią.

Kun. Vitalij Volodkovič yra atleidžiamas iš Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Nemirų Šventosios Dvasios ir Višakio Rūdos Šv. Vyskupo Stanislovo parapijų klebono pareigų, ir skiriamas Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu, su pareiga aptarnauti Piliuonos koplyčią ir padėti sielovados tarnystėje Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijoje.

Kun. Andrius Vaitkūnas, paliekant Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonu, yra atleidžiamas iš Braziūkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Bagotosios Šv. Antano Paduviečio ir Višakio Rūdos Šv. Vyskupo Stanislovo parapijų klebonu.

Kun. Ričardas Kmitas, paliekant kitose pareigose, yra skiriamas Braziūkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.

Kun. Vytautas Mazirskas, paliekant kitose pareigose, yra skiriamas Nemirų Šventosios Dvasios parapijos klebonu.

Kun. Remigijus Gaidys, paliekant kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Plutiškių Šv. Juozapo parapijos klebono pareigų.

Kun. Antanas Mickevičius, paliekant kitose pareigose, yra skiriamas Plutiškių Šv. Juozapo parapijos administratoriumi.

Kun. Donatas Rolskis yra atleidžiamas iš Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo bei Žaliosios Šv. Roko parapijų klebono pareigų, ir išleidžiamas vienuolinei formacijai į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją.

Kun. Jaroslav Kalinovskij yra skiriamas Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo bei Žaliosios Šv. Roko parapijų klebonu.

Kun. Alfredas Nėnius yra atleidžiamas iš Rudaminos Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų ir skiriamas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista.

Kun. Egidijus Juravičius, paliekant kitose pareigose, yra skiriamas Rudaminos Švč. Trejybės parapijos klebonu.

Kun. Antanas Matusevičius, paliekant kitose pareigose, yra skiriamas Vilkaviškio vyskupijos egzorcistu penkerių metų laikotarpiui.

Kun. Artūras Vaškevičius, paliekant kitose pareigose, yra skiriamas Alytaus apskrities policijos kapelionu.

 

Švenčiant Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros konsekravimo 25 – metį:

G. kan. Raimundas Žukauskas skiriamas Vilkaviškio vyskupijos Katedros Kapitulos gremialiniu kanauninku,

Kun. Virginijus Gražulevičius skiriamas Vilkaviškio vyskupijos Katedros Kapitulos gremialiniu kanauninku,

Kun. Nerijus Žvirblys skiriamas Vilkaviškio vyskupijos Katedros Kapitulos garbės kanauninku.