Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

2019 m. gruodžio 10 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko paskutinysis šių metų vyskupijos kunigų susirinkimas. Jis, kaip įprasta, prasidėjo bendra Dievo Tautos Valandų liturgijos malda (Dienine).

Po jos susirinkimą pradėjo ir visus pasveikino Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.

Ekscelencija džiugiai pristatė ypatingą svečią, taip pat Vilkaviškio vyskupijos dvasininką tiek savo kilme, tiek ir kunigystės tarnystės pradžia, naująjį Katalikų Bažnyčios kardinolą J. Em. Sigitą Tamkevičių. Svečias taip pat džiaugėsi galėdamas būti čia, Vilkaviškio vyskupijoje, kuri, kaip teigė Eminencija, jam yra be galo artima. Pasidalinęs savo prisiminimais iš to laiko, kai dar darbavosi Vilkaviškio Vyskupijoje, toliau svečias susirinkusiems kunigams per įvairius pavyzdžius akcentavo tris labai svarbius dalykus kunigo tarnystei: tai – pasitikėjimas Dievu, neprisirišimas prie materialinių vertybių ir ištikimybė celibato charizmoje.

Po pertraukos, antrojoje susirinkimo dalyje pagrindinė tema lietė misijas Katalikų Bažnyčioje. Joje kalbėjo trys kunigai saleziečiai: kun. Alessandro Barelli SDB, kun. Massimo Bianco SDB ir kun. Hoan Vincenzo Nguyenas SDB.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB dalijosi praėjusio Ypatingojo Misijų mėnesio darbais ir jų rezultatais. Jis priminė kad po metų vėl bus organizuojamas šis Misijų mėnesis, ir akcentavo, keletą klaidingų supratimų apie misijas ir jų svarbą. Jis pabrėžė, kad misijos nebūtinai yra tik tolimuosiuose Afrikos ar Azijos kraštuose, bet jos reikalingos ir čia, Lietuvoje. Nes tikroji misija yra vidinis žmogaus užsidegimas priartinti kitus žmones prie Kristaus. Taip pat misijos skirtos ne tik tiems, kurie niekada nėra girdėję apie Kristų. Bet misija yra skirta ir krikščioniškiems kraštams ir žmonėms kurie tuo domisi, tačiau dėl įvairių priežasčių nedaug apie tai žino.

Kartu šv. Jono Bosko parapijoje dirbantis kun. Massimo Bianco SDB trumpai pristatė saleziečių veiklą Lietuvoje.

Kun. Hoan Vincenzo Nguyenas SDB prieš 7 metus į Lietuvą atvyko iš Vietnamo. Jis, naudodamas foto ir video medžiagą, plačiau papasakojo apie Katalikų Bažnyčią Vietname, susirinkusiuosius nustebindamas ypatingai gyva ten esančia tikėjimo praktika.

Kunigų susitikimas baigtas bendrais pietumis. Po jų posėdžiui rinkosi vyskupijos kunigų taryba.