Statistika

Duomenys 2017 m.
Plotas 6 280 km2
Gyventojų apie 320 000
Katalikų apie 290 000
Parapijų 104
Koplyčių 25
Diecezinių kunigų 115
Kunigų vienuolių 6
Seminaristų 3
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų 2
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų 75
Pakrikštyta 3 366
Paruošta Pirmajai Komunijai 2 601
Sutvirtinta 1 846
Sutuokta porų 914
Suteiktas Ligonių Sakramentas 6 358
Palaidota 4 847
Vilkaviškio vyskupijos kurijos duomenys