Statistika

Duomenys 2018 m.
Plotas 6 280 km2
Gyventojų apie 320 000
Katalikų apie 290 000
Parapijų 104
Koplyčių 25
Diecezinių kunigų 110
Kunigų vienuolių 6
Seminaristų 3
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų 2
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų 75
Pakrikštyta 3 467
Paruošta Pirmajai Komunijai 2 530
Sutvirtinta 1 712
Sutuokta porų 812
Suteiktas Ligonių Sakramentas 6 185
Palaidota 4 738
Vilkaviškio vyskupijos kurijos duomenys