Vyskupijoje veikiančių Katechumenato centrų atstovų susitikimas

Rugsėjis yra daugelio metų veiklų pradžia. Prieš pradedant naujus katechezės metus, rugsėjo 6 d., Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre rinkosi vyskupijoje veikiančių Katechumenato centrų atstovai aptarti praėjusius metus, pasidalinti patirtais iššūkiais ir planuoti naujus metus. Šiuo metu Vilkaviškio vyskupijoje veikia keturi Suaugusiųjų katechumenato centrai, kurie yra Alytaus Šv. Kazimiero parapijoje, Garliavos Švč. Trejybės parapijoje, Marijampolėje Šv. Šeimos seserų namuose ir Šakių šv. Jono Krikštytojo parapijoje. Susitikimui vadovavo J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Posėdį pradėjome malda, prisistatymu ir ganytojo padėka už nuoširdžiai atliekamą darbą. Pirmoje posėdžio dalyje buvo aptarta kaip sekėsi praėjusiais mokslo metais, kiek dalyvių baigė programas, su kokiais iššūkiais susidūrė suaugusieji priimantys sakramentus. Pilną katechumenato programą, praėjusiais mokslo metais, baigė 4 žmonės, jie priėmė Krikštą, Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentus. Didžiausią norinčių pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui suaugusiųjų skaičių sudaro žmonės, kurie planuoja priimti Santuokos sakramentą.

Daugiausiai diskusijų sulaukė klausimas apie nuotolinį pasiruošimą sakramentams. Visi dalyviai vieningai sutarė, kad tai netinkamas būdas ruoštis sakramentams, nors dažnai žmonėms parankus.  Susirinkusieji pastebėjo, kad jei žmogus nori, jis ras būdų ir galimybių dalyvauti, nes gyvas susitikimas turi nepakeičiamų vaisių, ko negalima sukurti per ekraną. Nežiūrint šių iššūkių, negalime atstumti žmonių, jei jie nori pasiruošti sakramentams ir patys ieško galimybių. Labiausiai šis klausimas opus užsienyje gyvenantiems, kurie nemoka užsienio kalbos ir negali eiti į vietinę parapiją arba katalikų parapijos arti nėra, o lietuvių kapelionų dirbančių užsienyje nėra pakankamai. Posėdyje buvo nutarta, kad nuotoliniai pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursai bus organizuojami tik užsienyje gyvenantiems asmenis, kurie savo santuoką planuoja Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose. Už šiuos kursus atsakingas Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras.

Visi norintys priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, vieną iš jų ar kelis, yra kviečiami jungtis į vieną iš keturių katechumenato centrų ir ten pasiruošti priimti šiuos sakramentus.

Visus klausimus susijusius su suaugusiųjų katechumenatu Jums padės išspręsti kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis arba Parapinės katechezės centro referentė Lina Mažeikaitė, kurie yra atsakingi už suaugusiųjų katechumenato programą Vilkaviškio vyskupijoje.

Posėdžio pabaigoje vyskupas nuoširdžiai padėkojo visiems dalyvavusiems posėdyje, už nuoširdų drabą ir įdedamas pastangas bei linkėjo Šv. Dvasios vedimo šiame sunkiame, bet labai reikalingame darbe.

 

Parapinės katechezės centro referentė Lina Mažeikaitė