A†A kunigas Jonas Alesius 1946 – 1977 – 2022

2022 m. gruodžio 15 d. mirė kunigas Jonas Alesius.

Kunigas Jonas Alesius gimė 1946 m. liepos 22 d. Kirtiliškės k., Šventežerio parapijoje, Lazdijų rajone.

1953 – 1957 m. mokėsi Nemajūnų pradinėje mokykloje.

1957 –  1960 m. mokėsi Šventežerio vidurinėje mokykloje.

1966 – 1969 m. mokėsi Lazdijų vakarinėje neakivaizdinėje mokykloje.

1965 – 1968 m. dirbo vargoninku Leipalingyje.

1968 – 1972 m. dirbo vargoninku Rudaminoje.

1972 – 1977 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1977 m. gegužės 22 d. buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Jonas Alesius darbavosi šiose pareigose:

nuo 1977 m. liepos 1 d. – Kauno Vilijampolės parapijos vikaras;

nuo 1977 m. rugsėjo 2 d. – Šiaulių Šv. ap. Petro ir Povilo parapijos vikaras;

nuo 1979 m. kovo 20 d. – Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaras;

nuo 1979 m. rugsėjo 3 d. – Šiaulių Šv. ap. Petro ir Povilo parapijos vikaras;

nuo 1981 m. gegužės 30 d. – Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras;

nuo 1983 m. gegužės 28 d. – Sangrūdos parapijos administratorius;

nuo 1985 m. vasario 22 d. – skiriamas aptarnauti Būdviečio parapiją;

nuo 1986 m. gegužės 18 d. – atleidžiamas nuo pareigos aptarnauti Būdviečio parapiją;

nuo 1988 m. gegužės 20 d. – Leipalingio parapijos klebonas;

nuo 2006 m. birželio 29 d. – Kapčiamiesčio parapijos klebonas;

Kunigas Jonas Alesius buvo Bažnyčiai atsidavęs kunigas, kiek sveikata leido nuoširdžiai rūpinosi visomis jam patikėtomis pareigomis skleisdamas savo šilumą, gerumą ir rūpestį. Kunigas Jonas visus sutikdavo ir išlydėdavo su šypsena ir visą gyvenimą kovojo už tuos dalykus kuriais tikėjo. Pastaruosius šešiolika metų tarnaudamas Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapijoje iš esmės atnaujino parapijos bažnyčią bei šventorių ir kiek galėjo būrė parapijos bendruomenę.

Meldžiame Gailestingąjį Viešpatį gausaus atlygio už tarnystei Dievui ir žmonėms pašvęstą gyvenimą.

Kunigas Jonas bus pašarvotas ketvirtadienį (gruodžio 15 d.) nuo 17 val. Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusį bus aukojamos ketvirtadienį (gruodžio 15 d.) 17 val., penktadienį (gruodžio 16 d.) 17 val. Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2022 m. gruodžio 17 d. (šeštadienį) 13 val. Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.

Po Šv. Mišių kunigas Jonas Alesius bus laidojamas Kapčiamiesčio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija